Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Veřejná dobrovolná dražba areálu "Chata Mládí"

chm

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo prodej areálu „Chaty Mládí“, která je v současnosti v majetku Jihočeského kraje, formou veřejné dobrovolné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění, s vyvolávací cenou ve výši znaleckého posudku, tj. 30.300.000 Kč. 

Na základě výběrového řízení byl vybrán dražebník - Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO 26275953.

Termín veřejné dobrovolné dražby byl stanoven na 12. prosince 2022, kdy nemovitost vydražena nebyla. Areál „Chaty mládí“ nadále zůstává v nabídce Dražební společnosti MORAVA s.r.o. Nový termín dražby bude stanoven v prvním čtvrtletí 2023. 

Veškeré informace o dražbě a předmětu dražby naleznete na stránkách Dražební společnosti Morava s.r.o.