Text na řeč

Veselsko

Číslo
48
IČO
71183663

Veselsko

Spisová značka:  OLVV-správ. 42781/2011/lusk
Pořadové číslo:  48/DSOTA/2003
Název:   Veselsko
IČO:   711 83 663
Sídlo:   náměstí T.G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Vznik:   4. 9. 2003
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Borkovice  
2. obec Bošilec
3. obec Drahotěšice
4. obec Drahov 
5. obec Dynín
6. obec Mazelov
7. obec Mažice 
8. obec Neplachov
9. obec Řípec 
10. obec Sviny
11. obec Újezdec
12. obec Val 
13. město Veselí nad Lužnicí
14. obec Vlkov (u Veselí nad Lužnicí) 
15. obec Vlkov (u Ševětína)
16. obec Zálší
17. obec Zlukov   
18. obec Žíšov

Předmět:  
1) Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
2) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
3) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území 
4) Koordinace obecních a územních plánování v regionálním měřítku
5) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a spol. ovlivňování výkonu st. správy v zájmovém území
6) Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku
7) Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány st. správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
8) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
9) Propagace Svazku a jeho zájmového území

Orgány svazku: 

shromáždění starostů, 
předseda svazku, 
místopředseda svazku, 
administrativní pracovník
revizní skupina.
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními, shromáždění starostů a jedná navenek jeho jménem. Jedná jménem svazku s třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek.

Předseda:  

Ing. Vít Rada, bytem Na Strážkách 544, Veselí nad Luž.                od 20.11. 2018           dosud
RNDr. Lad. Sýkora, bytem tř. Čs. Armády 306/II, Veselí nad Luž.      od 2. 12. 2014 do 20. 11. 2018
Ing. Václav Matějů, bytem Weisova 620, Veselí nad Luž.                   od 4. 12. 2012 do 02. 12. 2014

www.dsoveselsko.cz   


Příloha - sbírka listin                                                                                                                     

Dodatek stanov č. 3 ze dne 10. 9. 2019

Dodatek stanov č. 2 ze dne 4. 12. 2012

Dodatek stanov č. 1 ze dne 11. 12. 2008

Stanovy ze dne 24. 7. 2003

Zakladatelská smlouva 24. 7. 2003