Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 7\14
Datum schválení: 14.08.2014
Platnost od: 12.09.2014
Účinnost od: 27.09.2014
Publikováno 12.09.2014 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 14