Věstník detail

Nařízení JK, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje
nařízení kraje
Číslo: 3\17
Datum schválení: 17.08.2017
Platnost od: 31.08.2017
Účinnost od: 15.09.2017
Publikováno 31.08.2017 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 17