Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání
obecně závazná vyhláška
Číslo: 1\5
Datum schválení: 19.04.2005
Platnost od: 13.05.2005
Účinnost od: 28.05.2005
Publikováno 13.05.2005 ve věstníku Jč. kraje částka 1 ročník 5