Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení kraje, kterým se vydává Program snižování emisí JK a Program ke zlepšování kvality ovzduší JK
nařízení kraje
Číslo: 4\5
Datum schválení: 03.05.2005
Platnost od: 03.05.2005
Účinnost od: 14.06.2005
Publikováno 30.05.2005 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 5