Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Vodovod Hamr

Vodovod Hamr

 • Název: Vodovod Hamr
 • Spisová značka: OLVV-správ. 32511/2006/lusk
 • Pořadové číslo: 29/DSOJH/2003
 • URL:
 • IČO: 60818361
 • Sídlo: Palackého nám. 46/II, 37901 Třeboň
 • Vznik: 26.05.1993
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Frahelž
 • Hamr
 • Hatín
 • Chlum u Třeboně
 • Klec
 • Lásenice
 • Majdalena
 • Novosedly nad Nežárkou
 • Pístina
 • Příbraz
 • Staňkov
 • Stráž nad Nežárkou
 • Třeboň

Předmět:

1) výroba a dodávka pitné vody v oblasti skupinového vodovodu Hamr, odvádění a čištění odpadních vod a ostatní odborné činnosti související s výše uvedeným
2) zajišťování výše uvedené činnosti vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných k tomuto oprávněných osob dle zvláštního předpisu
3) dovolí-li to vodohospodářské podmínky, provádění výše uvedených činností jako placené služby pro jiné obce, které nejsou členy svazku, nedojde-li k jiné dohodě
4) za účelem zajištění této činnosti může svazek na základě rozhodnutí valné hromady:
a) vstoupit jako kolektivní člen do jiných právnických osob
b) založit jinou právnickou osobu
c) smluvně vložit obhospodařovaný majetek do jiných právnických osob
d) smluvně pronajmout obhospodařovaný majetek jiným právnickým osobám
e) smluvně svěřit obhospodařovaný majetek do provozování jiným právnickým osobám


Orgány svazku:
valná hromada
revizor
2 jednatelé


Vedení popis:

Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem svazku samostatně a o jednání je povinen bezodkladně, tj. bez zbytečného prodlení, nejdříve, kdy to bude možné, informovat druhého jednatele. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech Svazku, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny k rozhodnutí Valné hromadě nebo pokud si je Valná hromada k rozhodování nevyhradí. Jednatelé se zapisují jako statutní zástupci svazku do rejstříku.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální Jednatel Bednářová Jitka 29.11.2018 Stále ve funkci Husova 327, Chlum u Třeboně
Aktuální Jednatel Kahounová Anna 29.11.2018 Stále ve funkci Mlýnská 100, 379 01 Třeboň
Jednatel Mráz Zdeněk 15.12.2010 29.11.2018 Dvorecká 264 Břilice, Třeboň
Jednatel Fürst Karel 11.12.2006 29.11.2018 Majdalena 134, 378 03
Jednatel Frantík František 30.06.1997 11.12.2006 Hamr 70, 378 04 Chlum u Tř.
Jednatel Kahounová Anna 11.12.2006 15.12.2010 Mlýnská 100, 379 01 Třeboň
Jednatel Ouška Jan 19.12.1994 11.12.2006 Novohradská 228/II 379 01 Třeboň


Přílohy: