Text na řeč

Vodovod Hamr

Číslo
29
IČO
60818361

Vodovod Hamr


Spisová značka:  OLVV-správ. 32511/2006/lusk
Pořadové číslo:  29/DSOJH/2003
Název:   Vodovod Hamr
IČO:   608 18 361
Sídlo:   Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Vznik:   26. 5. 1993
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

1. Obec Frahelž 
2. Obec Hamr  
3. Obec Hatín 
4. Obec Chlum u Třeboně 
5. Obec Klec   
6. Obec Lásenice  
7. Obec Majdalena 
8. Obec Novosedly nad Nežárkou
9. Obec Pístina  
10. Obec Příbraz  
11. Obec Staňkov  
12. Obec Stráž nad Nežárkou 
13. Město Třeboň

Předmět činnosti: 
1) výroba a dodávka pitné vody v oblasti skupinového vodovodu Hamr, odvádění a čištění odpadních vod a ostatní odborné činnosti související s výše uvedeným
2) zajišťování výše uvedené činnosti vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných k tomuto oprávněných osob dle zvláštního předpisu
3) dovolí-li to vodohospodářské podmínky, provádění výše uvedených činností jako placené služby pro jiné obce, které nejsou členy svazku, nedojde-li k jiné dohodě
4) za účelem zajištění této činnosti může svazek na základě rozhodnutí valné hromady:
a) vstoupit jako kolektivní člen do jiných právnických osob
b) založit jinou právnickou osobu
c) smluvně vložit obhospodařovaný majetek do jiných právnických osob
d) smluvně pronajmout obhospodařovaný majetek jiným právnickým osobám
e) smluvně svěřit obhospodařovaný majetek do provozování jiným právnickým osobám

Orgány svazku: 

valná hromada
2 jednatelé
revizor
 
Jednatelé: 

Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem svazku samostatně a o jednání je povinen bezodkladně, tj. bez zbytečného prodlení, nejdříve, kdy to bude možné, informovat druhého jednatele. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech Svazku, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny k rozhodnutí Valné hromadě nebo pokud si je Valná hromada k rozhodování nevyhradí. Jednatelé se zapisují jako statutní zástupci svazku do rejstříku.

Jednatelé:  

Zdeněk Mráz, bytem Dvorecká 264 Břilice, 379 01 Třeboň od 15. 12. 2010 dosud
Karel Fürst, bytem Majdalena 134, 378 03 od 11. 12. 2006 do 15. 12. 2010 
František Frantík, bytem Hamr 70, 378 04 Chlum u Tř. od 30. 6. 1997 do 11. 12. 2006
Karel Fürst, bytem Majdalena 134, 378 03 od 15. 12. 2010 dosud
Anna Kahounová, bytem Mlýnská 100, 379 01 Třeboň od 11. 12. 2006 do 15. 12. 2010
Jan Ouška, Novohradská 228/II 379 01 Třeboň od 19. 12.1994 do 11. 12. 2006
   
Příloha – sbírka listin 

 Stanovy ze dne 25. 7. 2013

 Stanovy ze dne 22. 5. 2013

 Stanovy ze dne 18. 12. 2012

 Stanovy ze dne 12. 10. 2009

 Stanovy ze dne 25. 9. 2006

 Doplněk stanov ze dne 9. 12. 1997

 Doplněk stanov ze dne 19. 12. 1994

 Doplněk stanov ze dne 28. 5. 1993

 Stanovy ze dne 26. 5. 1993

 Zakladatelská smlouva a stanovy z 27. 7. 1999

 Zakladatelská smlouva ze dne 27. 5. 1993