AKTUALITY

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I.

Ilustrační obrázek (Zdroj: www.pixabay.com)

Budějovicko dá základ krajské investiční strategii rozvoje cestovního ruchu

Jihočeský kraj hledá, co nabídnout turistům do budoucna. Jinými slovy, jak se ještě více zatraktivnit. Součástí nově připravované Koncepce rozvoje cestovního ruchu kraje pro roky 2021–2030 tak bude investiční strategie, která pro následující desetiletí určí hlavní investiční priority v oblasti turismu. Pilotní analýza potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu už vzniká pro Českobudějovicko a Hlubocko, tedy území Turistické oblasti Budějovicko.

logo ministerstva

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - pro poskytovatele zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - nařízení karantény pro osoby blízké

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ týkající se karantény osob po návratu ITÁLIE

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření týkající se karantény pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Znamená to v praxi, že tito občané zůstanou po příjezdu doma, a svůj návrat oznámí praktickému lékaři pro dospělé nebo praktickému lékaři pro děti a dorost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem (např. e-mail). 

Kvůli koronaviru se ve středu sejde Bezpečnostní rada Jihočeského kraje

Kvůli koronaviru se ve středu sejde Bezpečnostní rada Jihočeského kraje

Speciálně kvůli koronaviru se ve středu 11. března sejde i Bezpečnostní rada Jihočeského kraje. Hejtmanka Ivana Stráská to řekla po dalším setkání pracovní skupiny, která řeší události ohledně šíření koronaviru na jihu Čech, v pondělí 9. března.