AKTUALITY

foto z olympiády

Krajské kolo Logické olympiády přivítalo nadané studenty z celého regionu

V pátek 3. listopadu 2023 proběhlo v Kruhovém sále zastupitelstva Jihočeského kraje krajské kolo 16. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou Česko.  Logická olympiáda je známá svými úkoly, které vyžadují kreativní myšlení, analytické schopnosti a logické dedukce. „Tato soutěž je nejen zábavná, ale také poskytuje studentům příležitost rozvíjet své logické a analytické dovednosti, které jsou klíčové pro úspěch v oblastech jako matematika, informatika a další přírodní vědy.“ přiblížila koncepci soutěže Lucie Měchurová, koordinátorka Logické olympiády.

obrázek díla

Hornorakouští a jihočeští umělci se představují na českobudějovické radnici

Ojedinělou výstavu hornorakouských a jihočeských umělců hostí výstavní síň českobudějovické radnice pod názvem „Místo setkání – ateliér/ Treffpunkt - Atelier“. Zahájil ji v pátek 3. listopadu náměstek hejtmana pro oblast kultury Pavel Hroch.  Výstava je otevřena veřejnosti až do 2. prosince 2023 a nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do tvůrčího procesu umělců z Jihočeského kraje a Horního Rakouska, kteří se spojili, aby vytvořili díla inspirovaná vzájemnou spoluprací a setkáváním v ateliérech obou regionů. 

U nás v kraji

VIDEO - U nás v kraji 3. listopadu 2023

Televizní magazín vysílaný Jihočeskou televizí přináší každý týden zprávy o aktuálním dění v Jihočeském kraji.    

Výtvarné Ateliery Constantin Brancusi

Jihočeský kraj představuje Výtvarné Ateliery Constantin Brancusi

Hlavní budova Krajského úřadu Jihočeského kraje se v měsíci listopadu stává hostitelem ojedinělé výstavy "Výtvarné Ateliery Constantin Brancusi". Výstava představuje 40 děl z mezinárodního sympozia, které se konalo v rumunském městě Targu Jiu v letech 2015 až 2023. 

ředitelka přebírá ocenění

Náměstkyně Kozlová gratuluje Domovu pro seniory Světlo v Písku ke značce kvality

Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek získal značku kvality v sociálních službách. Certifikát opravňující k užívání značky převzala ředitelka domova Šárka Nováčková na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 30 října 2023. Rada kvality České republiky a Řídící výbor Národního programu Česká kvalita předal v rámci Dne s Českou kvalitou celkem 16 ocenění výrobkům a službám v Národním programu Česká kvalita.  

OPENDAYS projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“

OPENDAYS projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů a odbor informatiky uspořádal OPENDAYS ke slavnostnímu ukončení realizační fáze projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ (CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756). Realizace projektu byla podpořena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 („Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)“.