AKTUALITY

Mateřská školy Preslova 

Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy Preslova 

Výsledky přijímacího řízení v MŠ Preslova, pro školní rok 2024/2025. Celkem bylo u zápisu 58 uchazečů: celkem mohlo být přijato 24 dětí. Den otevřených dveří a třídní schůzka nově přijatých dětí bude dne 28.6.2023 od 14.00 hodin.

Po 22 letech a na stejném místě si znovu česká a rakouská strana řekly „ano“.

Po 22 letech a na stejném místě si znovu česká a rakouská strana řekly „ano“

Znovuobnovený slib další budoucí spolupráce česko-rakouského Euroregionu Silva Nortica svými podpisy stvrdili náměstek hejtmana a předseda Jihočeské Silvy Nortici Pavel Hroch a prezidentka rakouské Spolkové rady a předsedkyně Regionalverband Waldviertel Margit Göll.

ZPĚVÁČEK 2024

ZPĚVÁČEK 2024

Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici přináší České zemské kolo soutěže dětských zpěváků lidových písní. 25. května 2024, Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí pod záštitou Martina Kuby, hejtmana Jihočeského kraje Soutěž probíhá pod odborným dohledem poroty delegované Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve složení.

Setkání pro školy 20 let v EU

Dvacet let v Unii: Příjemci z Jihočeského kraje už získali 12,6 miliard z regionálních operačních programů

Evropské finance jsou hlavní hybnou silou regionálních investic. Čtyři na sebe navazující regionální operační programy financovaly v Jihočeském kraji už 2 163 projektů. Nejvíc peněz zamířilo do dopravy, zdravotnictví a kultury s cestovním ruchem. Vyplývá to ze statistik Centra pro regionální rozvoj, které programy administrovalo. Jeho jihočeská pobočka vytipovala nejdůležitější projekty posledních dvaceti let. 

Ilustrační foto (zdroj obrázku www.pixabay.com)

Strakonická nemocnice zvyšuje připravenost personálu na případný útok aktivního střelce

Ve čtvrtek 23. května 2024 proběhne v Nemocnici Strakonice rozsáhlé policejní cvičení, jehož cílem je nastavit a prověřit postupy pro případ, kdy by nemocnici napadl aktivní střelec. Toto cvičení bude simulovat reálnou situaci a proběhne v prostorech chirurgické ambulance v pavilonu operačních oborů. 

Muzeum středního Pootaví Strakonice získalo v návštěvnické soutěži titul Muzeum roku 2023.

Muzeum středního Pootaví Strakonice získalo v návštěvnické soutěži titul Muzeum roku 2023

Soutěž Muzeum roku byla vyhlášena jako součást mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a zaměřila se na hodnocení návštěvníků.  Soutěž uspořádala Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism. Cílem je propagovat obor muzejnictví i činnost jednotlivých muzejních institucí a zároveň získat informace o hodnocení práce muzeí jejich návštěvníky.