Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Až do konce ledna můžete podávat návrhy na Cenu hejtmana za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje na rok 2021 

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje na rok 2021. Cena je udělována těm, kteří udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti v oblasti lidové kultury Jihočeského kraje. Nominovat je možné jednotlivé osoby, kolektiv, obec či město, a to až do konce ledna 2021. Návrhy může podat každý.

Jihočeský kraj uděluje významným subjektům působícím v oblasti lidové kultury Cenu hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic od roku 2012, kdy ji jako první Jihočeška obdržela Ivanka Wolková z Českých Budějovic za tradiční zvykoslovné artefakty (lidové pečivo, kraslice, výrobky ze slámy). 

Cena je udělována každoročně u příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže „Vesnice roku“, osvědčuje se diplomem se znakem Jihočeského kraje a je spojena s finančním ohodnocením ve výši do 10 000 Kč pro jednoho laureáta,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a kulturní dědictví Pavel Hroch. „V současné době nevíme, jestli bude Vesnice roku vůbec vyhlášena. Sice se vše připravuje, ale vyhlášení je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. Vloni byla Vesnice roku kvůli pandemii zrušena. Pokud se tato situace bude opakovat i letos, vyhlásíme výsledky Ceny hejtmana separátně například zde na Jihočeském kraji,“ dodal Hroch.

Návrhy, které budou na odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje do konce letošního ledna doručeny budou posuzovány podle těchto kritérií: 

  • řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky, 
  • rozvoj lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady),
  • revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů,
  • ocenění k jubileím jednotlivců, kolektivů i tradičního zvyku či slavnosti/festivalu (slavnosti řemesel).

Došlé návrhy bude posuzovat hodnotící komise složená z představitelů Jihočeského kraje, předsedy Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, ze zástupců Regionálního odborného pracoviště pro lidovou kulturu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a zástupců odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Tiskopis pro nominaci naleznete zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-kultury-pamatkove-pece#cena-hejtmana-jihoceskeho-kraje-za-zachovani-a-rozvoj-lidovych-tradic