Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

ARCHIV ZPRÁV: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

ARCHIV ZPRÁV: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

SILVA ARTIS - UMĚLCI TVOŘÍ NA SPOLEČNÉ TÉMA LES

Slavnostní vernisáží v pátek 11. února 2022 byla v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni zahájena druhá část výstavy SILVA artis k přeshraničnímu projektu s názvem „Umělci (AT-CZ) tvoří na společné téma LES“. Výstava, kterou je možno navštívit až do 12. června 2022, představí tematická díla dolnorakouských umělců.

Pozvání na vernisáž přijala i řada významných hostů, jako náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro kulturu a zároveň předseda spolku Jihočeská Silva Nortica Pavel Hroch, ale také zástupci jihočeské a dolnorakouské strany Silva Nortica a starostka obce Harbach Margit Göll. 

Veřejnost je srdečně zvána i na připravované komentované prohlídky s kurátorem výstavy, které se uskuteční 19. února, 23. dubna a 11. června 2022, termín je nutné předem rezervovat na tel. 725 117 840.

Bližší informace jsou k nalezení v připojených přílohách. 

Pozvánka na výstavu a vernisáž Silva artis
Leták - výstava Silva artis Třeboň


Metodický pokyn Řídicího orgánu k Příručce pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že na stránkách programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika byl zveřejněn Metodický pokyn Řídicího orgánu k Příručce pro žadatele. 

Předmětem aktualizace jsou příloha Příručky pro žadatele P03 – Seznam povinných příloh projektové žádosti pro české projektové partery a formuláře přílohy k projektové žádosti A3_LP Čestné prohlášení českého vedoucího partnera a A3_PP Čestné prohlášení českého projektového partnera.

Aktualizace dokumentace se týká pouze českých projektových partnerů.

Metodický pokyn je platný od 14. 6. 2021 a je Vám k dispozici ke stažení zde: https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/zadatel (sekce Příručka pro žadatele).
 


Termínové avízo pro předkládání projektů v rámci FMP

Vážení příznivci a zájemci o dotaci Fondu malého projektu,

dovolte, abychom vás informovali o tom, že:

 • v letošním roce 2021 jsou vyhlášené ještě dvě uzávěrky FMP:

            dne 30. června 2021 do 14:00 (12. kolo)
            dne 13. října 2021 do 14:00 (13. kolo)

 • projekty podporované v rámci FMP musí skončit ke dni 31. 10. 2022

Pokud zvažujete podání projektu do FMP, žádosti je možné konzultovat a předkládat 
na těchto pracovištích JčSN:

Rádi vám poradíme a více podrobností naleznete i na našich webových stránkách www.silvanortica.com
 


ONLINE Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Dovolujeme si Vás pozvat na ONLINE Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, který se uskuteční dne 24. června 2021, od 09:00 do 12:00 hod. prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Program semináře bude zaměřený na:

 • Základní informace a podmínky Programu
 • Aktuální stav čerpání prostředků, možnosti pro předložení projektů
 • Aktuální termíny pro podávání a schvalování projektových žádostí 
 • Zpracování projektové žádosti
 • Proces hodnocení
 • Nejčastější formální chyby při zpracování projektové žádosti
 • Programové období 2021+

Potvrďte prosím Vaši účast prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře nejpozději do 16. června 2021 - ZDE

Na základě Vašeho potvrzení Vám bude v předstihu zaslán odkaz na seminář.

Účast na semináři je bezplatná.


Aktualizace Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. 5. 2021 dochází k aktualizaci Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Platné sazby jsou k nalezení na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky ZDE.


Online konzultace se stakeholdery pro přípravu Programu na nové programové období 2021-2027

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci přípravy Programu na nové programové období 2001-2027 nyní aktuálně probíhá on-line konzultace se stakeholdery programu k zjištění zpětné vazby k budoucím tématům připravované koncepce programové strategie – termín do 31.1.2021. Odkazy na průzkum a návrh programové strategie jsou k dispozici na homepage programu pod tímto odkazem: https://www.at-cz.eu/cz/novinky/interreg-2021_2027-vas-nazor-nas-zajima. Budeme rádi za spolupráci (vyplnění, případně předání na relevantní stakeholdery programu)!


Nové termíny pro příjem projektových žádostí

Rádi bychom Vás informovali, že na posledním jednání zástupců programu česko-rakouské přeshraniční spolupráce byly pro rok 2021 schváleny následující termíny pro příjem projektových žádostí, včetně termínů Monitorovacích výborů, na kterých budou schvalovány. Cílem je nabídnout žadatelům co nejvíce možností pro podání projektových žádostí a zefektivnit tak čerpání prostředků Programu. Prosím poznamenejte si tyto termíny.

 • 12. MV se uskuteční dne 29.06.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 19.03.2021
 • 13. MV se uskuteční dne 15.09.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 11.06.2021
 • 14. MV se uskuteční dne 15.12.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 10.09.2021

Změna termínu pro předkládání žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 došlo k posunutí lhůty pro podávání projektových žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru. Žádosti je nově možné předkládat do 15. 1. 2021, 14:00 hod. 

Termín konání Monitorovacího výboru bude ještě upřesněn.


Změna termínu pro předkládání žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 došlo k posunutí lhůty pro podávání projektových žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru. Žádosti je nově možné předkládat do 15. 1. 2021, 14:00 hod. 

Termín konání Monitorovacího výboru bude ještě upřesněn.

Nové termíny pro příjem projektových žádostí

Rádi bychom Vás informovali, že na posledním jednání zástupců programu česko-rakouské přeshraniční spolupráce byly pro rok 2021 schváleny následující termíny pro příjem projektových žádostí, včetně termínů Monitorovacích výborů, na kterých budou schvalovány. Cílem je nabídnout žadatelům co nejvíce možností pro podání projektových žádostí a zefektivnit tak čerpání prostředků Programu. Prosím poznamenejte si tyto termíny.

12. MV se uskuteční dne 29.06.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 19.03.2021 13. MV se uskuteční dne 15.09.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 11.06.2021 14. MV se uskuteční dne 15.12.2021, deadline pro příjem projektových žádostí – 10.09.2021

Potvrďte prosím Vaši účast prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře nejpozději do 16. června 2021 - ZDE

Na základě Vašeho potvrzení Vám bude v předstihu zaslán odkaz na seminář.

Účast na semináři je bezplatná.


Aktualizace Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. 5. 2021 dochází k aktualizaci Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Platné sazby jsou k nalezení na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky ZDE.


Online konzultace se stakeholdery pro přípravu Programu na nové programové období 2021-2027

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci přípravy Programu na nové programové období 2001-2027 nyní aktuálně probíhá on-line konzultace se stakeholdery programu k zjištění zpětné vazby k budoucím tématům připravované koncepce programové strategie – termín do 31.1.2021. Odkazy na průzkum a návrh programové strategie jsou k dispozici na homepage programu pod tímto odkazem: https://www.at-cz.eu/cz/novinky/interreg-2021_2027-vas-nazor-nas-zajima. Budeme rádi za spolupráci (vyplnění, případně předání na relevantní stakeholdery programu)!


Rádi vám poradíme a více podrobností naleznete i na našich webových stránkách www.silvanortica.com


ONLINE Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Dovolujeme si Vás pozvat na ONLINE Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, který se uskuteční dne 24. června 2021, od 09:00 do 12:00 hod. prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Program semináře bude zaměřený na:

Základní informace a podmínky Programu Aktuální stav čerpání prostředků, možnosti pro předložení projektů Aktuální termíny pro podávání a schvalování projektových žádostí  Zpracování projektové žádosti Proces hodnocení Nejčastější formální chyby při zpracování projektové žádosti Programové období 2021+

Pokud zvažujete podání projektu do FMP, žádosti je možné konzultovat a předkládat 
na těchto pracovištích JčSN:

pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147, 377 01 pobočka České Budějovice, kancelář FMP v RERA a. s., budova F dolního areálu Nemocnice, Generála Svobody 49/3, 370 01  pobočka Stachy, kancelář FMP v RRAŠ, o. p. s., 384 73 Stachy 422

            dne 30. června 2021 do 14:00 (12. kolo)
            dne 13. října 2021 do 14:00 (13. kolo)

projekty podporované v rámci FMP musí skončit ke dni 31. 10. 2022

Termín 11. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 se bude ve dnech 10. - 11. března 2021 konat 11. zasedání Monitorovacího výboru.

Lhůta pro podání projektových žádostí na 11. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 13. 11. 2020, 14:00 hod.
 


Seminář pro žadatele v rámci Fondu malých projektů

Rádi bychom Vás informovali, že sdružení Jihočeská Silva Nortica pořádá dne 3. září 2020 seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. Seminář se uskuteční od 10:00 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, zasedací místnost Ovál (2. n. p.). 

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast nejpozději do 1. září 2020 na e-mail petra.stichova@silvanortica.com. Bližší informace, vč. programu akce jsou uvedeny v přiložené pozvánce

 


Třetí výzva pro předkládání žádostí v rámci iniciativy b-solutions

Dovolujeme si Vás informovat, že Asociace evropských příhraničních regionů (Association of European Border Regions – AEBR) vyhlásila společně s DG REGIO třetí výzvu pro předkládání žádostí v rámci iniciativy b-solutions.

Administrativní jednotky a přeshraničí struktury tak mají novou možnost získat přímou a specializovanou právní podporu v oblasti hledání řešení právních a administrativních překážek, které jim brání ve spolupráci se sousedními zeměmi. Pokud se ve Vašem území potýkáte s problémy zapříčiněnými rozdílnou legislativou na obou stranách hranice, příp. nekonzistentními a vzájemně se překrývajícími nejednotnými administrativními postupy, je tato výzva určena právě pro Vás.

Výzva je přístupná na webové stránce iniciativy, přičemž žádosti je možné předkládat nejpozději do 21. září 2020. 

Asociace AEBR v souvislosti s tím také vydala přehled zahrnující analýzy a možná řešení 43 překážek identifikovaných v rámci prvních dvou výzev iniciativy b-solutions. Dokument, vč. přílohy je k dispozici ke stačí ZDE.

Případné dotazy je možné směřovat přímo na zástupce týmu b-solutions na  b-solutions@aebr.eu, příp. telefonicky na +49 30 72 62 19 763.

 


Aktualizace Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 19. května 2020 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro žadatele. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení - Žadatel.
 


Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností k 15.5.2020 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika k dispozici nová verze Příručky pro příjemce (verze 7). 

Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení.

 


Na tvrzi v Tiché vznikne centrum historických řemesel

Již existující turistická trasa s názvem Zemská cesta po hradech a zámcích se dočká dalšího rozšíření. Tato populární naučná stezka, která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj, bude díky projektu s názvem Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě obohacena o nově zrekonstruované objekty, například o nově zastřešenou tvrz v Tiché. 

Jedná se o unikátní rekonstrukci, která zahrnuje výstavbu hrázděného patra, střechy a schodiště. Je prováděna pomocí speciálních stavebních technik používaných v minulosti. V tomto a příštím roce bude na Tiché provedena ještě konzervace tvrziště, oprava a zastřešení středověkých sklepů a bude zde vybudována budova zázemí, která bude sloužit jako centrum středověkých řemesel. Na Pořešíně bude ještě vystavěna stodola a ratejna v podhradí,“ říká hlavní manažer spolku Hrady na Malši Radek Kocanda. 

Podobným tempem pokračují práce i na rakouské straně hranice. U partnerských hradů a zřícenin, jako je Prandegg, se podařilo obnovit koňská stání a byla zrekonstruována část traktu se stodolami. Pod vedením hlavního partnera projektu se podařilo dokončit audioprůvodce, který je průběžně instalován ve všech hradních objektech na Zemské cestě. Dále byl vydán společný tištěný turistický průvodce, který je distribuován do informačních center.
Součástí projektu jsou i workshopy, které představí ukázku starých řemesel. Takto se návštěvníci budou moci seznámit například s tím, jak se v minulosti vařilo pivo, pálilo vápno, jak vypadají staré techniky tesání a zdění nebo jak se pletly košíky a pekl chleba.

Po dokončení projektu vznikne ucelená přeshraniční turistická trasa zahrnující řadu hradů, zámků a zřícenin na obou stranách hranice. Bude se vyznačovat společným marketingovým konceptem a průběžně aktualizovaným přehledem kulturních akcí na české i rakouské straně, což jistě ocení návštěvníci z Čech i Rakouska.
Všechna tato opatření mají přispět ke zvýšení turistického potenciálu přeshraničního regionu a motivace jeho obyvatelstva k objevování sousední země, mají napomáhat k obnovení a trvalému uchování historických objektů i k vytvoření možností v podobě zážitků, které mají vést k jejich zpřístupnění široké veřejnosti.

Na realizaci projektu, který započal v roce 2017 a příští rok by měl být dokončen, se podílí pět partnerů. Vedoucím partnerem projektu je spolek Mühlviertler Alm, dále jsou to za rakouskou stranu hradní spolek Prandegg, obec Windhaag bei Perg a turistický spolek Bad Kreuzen. Aktivity na české straně zastřešuje spolek Hrady na Malši, který spravuje hrady a hradní zříceniny Pořešín, Velešín, Sokolčí, Louzek a tvrz Tichá u Dolního Dvořiště. Realizace projektu je podpořena částkou bezmála dva miliony eur z programu Interreg Rakousko – Česká republika.

Celkové výdaje projektu: 2 349 223 € 
Dotace z EFRR: 1 996 839 €

 


Díky financím z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika vznikl projekt na získávání paliva ze sinic

Geneticky upravené vodní řasy, známé jako sinice, mohou produkovat škrob a etanol, které by mohly v budoucnu sloužit jako uhlíkově neutrální palivo. Na výzkumu se díky programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika podílejí česká a rakouská vědecká pracoviště. 

Hlavním cílem projektu ALGENETICS bylo vybudovat pevnou platformu, a to Česko-rakouské centrum řasových biotechnologií, pro společný výzkum v oblasti získávání cenných látek z řasové biomasy, kde obě pracoviště uplatní své znalosti a zkušenosti.

Spolupracujícími subjekty byly dvě významné regionální výzkumné a vzdělávací instituce, FH OÖ Forschung & Entwicklung GmbH se sídlem ve Welsu v regionu Horní Rakousko a Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. – Centrum Algatech se sídlem v Třeboni v jižních Čechách.

Cílem výzkumu bylo využití sinic (kmene Synechocystis sp. PCC 6803) jako buněčné „továrny“ na cenné látky. Projekt byl specificky zaměřen na konstrukci geneticky upravených sinic pro produkci energeticky bohatých sloučenin – škrobu a bioetanolu –, které sinice přirozeně netvoří. Tato technologie je v zemích partnerů projektu zcela inovativní. Glykogen (přirozená zásobní látka sinic), škrob a etanol pak mohou být využity jako uhlíkově neutrální energetické zdroje pro další využití při výrobě paliv nebo dalších chemických látek, a to způsobem, který nekonkuruje potravinářským plodinám. 

Partneři projektu 

Rakouský tým z FH OÖ Forschung & Entwicklung GmbH má odborné znalosti v molekulární biologii a zabývá se rovněž mutagenezí mikroorganismů, což může přispět k produkci širokého spektra cenných látek. Český tým z Mikrobiologického ústavu AV ČR – Centra Algatech má dlouholeté zkušenosti ze studia fotosyntézy a pěstování mikrořas, od laboratorního až po průmyslové měřítko, pro produkci biomasy obsahující různé bioaktivní látky.

Celkové výdaje projektu: 869 488 €
Dotace z EFRR: 739 065 € 

 

Dosažené výsledky a výstupy projektu

 • Založení společného Česko-rakouského centra řasových biotechnologií mezi Fachhochschule ve Welsu v Horním Rakousku a Centrem Algatech v Třeboni v jižních Čechách.
 • Sbírka několika desítek transformantů sinice Synechocystis, které produkují požadované sloučeniny – bioetanol, glykogen nebo škrob. 
 • Standardní operační postupy pro mutagenezi a kultivaci transformantů Synechocystis a následné zpracování biomasy.
 • Závěrečná souhrnná zpráva v češtině a němčině pro veřejnost a také podrobná zpráva v angličtině pro mezinárodní vědeckou komunitu. 

Výsledky projektu byly prezentovány formou roll-upů i plakátových sdělení a ústních prezentací na seminářích, národních a mezinárodních setkáních, konferencích a kongresech.

Součástí projektu byly rovněž odborné semináře pro vědeckou obec a studenty (např. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích).

Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí v prosinci 2019 ve Welsu, které se zúčastnila řada zájemců o řasy z různých institucí z Rakouska a České republiky. Na konferenci byly představeny nejnovější výsledky projektu a relevantní výzkum ostatních kolegů.

Přínos pro přeshraniční spolupráci

Dvě regionální instituce navázaly úzkou vědeckou spolupráci v oblasti řasových biotechnologií. Biotechnologie a její rozvoj jsou v souladu s Regionální inovační strategií Jihočeského kraje (RIS) i s hornorakouským programem Innovatives Oberösterreich 2020, část energie: obnovitelné zdroje energie /odpadní toky/ a biogenní procesy, využívané pro produkty s přidanou hodnotou nebo při energetickém použití biomasy. Obě partnerská pracoviště zahájila prostřednictvím projektu pravidelnou spolupráci v oblasti biotechnologií pro udržitelný rozvoj a výměnu vědomostí mezi výzkumnými pracovníky, lektory a studenty. V současné době připravují další společné výzkumy. Projekt byl zcela inovativní, žádné jiné výzkumné skupiny v obou regionech nepracují v oblasti produkce cenných vysokoenergetických látek ze sinic. 
 


Doporučení Řídicího orgánu při možném omezení realizace projektů v souvislosti s koronavirem (COVID-19)

Rádi bychom Vás informovali, že na webové stránce Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je od 18. 3. 2020 k dispozici doporučení Řídícího orgánu programu, jak postupovat při realizaci projektových aktivit dotčených opatřeními vlády ČR v souvislost se šířením koronaviru. 

Dokument naleznete na webové stránce Programu v sekci Novinky a zároveň je i přílohou tohoto sdělení zde .

 


Změna termínu pro předkládání žádostí na 10. zasedání Monitorovacího výboru

Rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru rozhodl Řídící orgán Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika o posunu termínu pro předkládání projektových žádostí. Termín pro předložení žádostí je pátek 15. května 2020, 14:00.

Ohledně dalších informací Vás budeme informovat – sledujte prosím webové stránky programu(https://www.at-cz.eu/cz/novinky), příp. webové stránky kraje.

 


Aktualizace Příručky k iBOXu

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 29. ledna 2020 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky k iBOXu. 

Dokument naleznete zde.

 


Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností k 1. 12. 2019 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika k dispozici Metodický pokyn Řídicího orgánu k Příručce pro české příjemce, kterým došlo k aktualizaci kapitoly 2.3. Změny projektu. 

Metodický pokyn upravuje možnost požádat o změnu projektu nad rámec jedné povolené změny za monitorovací období, a to v odůvodněných případech zejména např. v posledním monitorovacím období. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení.

 


Spolková země Horní Rakousko, oddělení územního plánování jako partner v přeshraničním projektu „Connecting Regions AT-CZ“ Vás srdečně zve na přeshraniční síťové setkání na téma „Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví“, které se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 v čase od 10:00 do 13:00 hod. v kulturním domě BRUCKMÜHLE, Bahnhofstraße 12, A-4230 Pregarten. Tlumočení zajištěno.

Podrobné informace k akci najdete v přiloženém programu.

 


Spolková země Horní Rakousko, oddělení územního plánování jako partner v přeshraničním projektu „Connecting Regions AT-CZ“ Vás srdečně zve na přeshraniční síťové setkání na téma „Ekologická udržitelnost: podpora biologické rozmanitosti, ochrany životního prostředí a  zdrojů“, které se koná v pondělí 9. prosince 2019 od 14:00 do 17:00 hod. v kulturním domě BRUCKMÜHLE, Bahnhofstraße 12, A-4230 Pregarten. Tlumočení zajištěno.

Podrobné informace k akci najdete v přiloženém programu.
 


Termín 10. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 se bude ve dnech 9.-10. 9. 2020 konat 10. zasedání Monitorovacího výboru.

Lhůta pro podání projektových žádostí na 10. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 3. 4. 2020, 14:00 hod.

 


Odborný workshop zaměřený na práci s veřejností

Vážení vedoucí a projektoví partneři,

Společný sekretariát Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika se rozhodl uspořádat odborné workshopy zaměřené na práci s veřejností, které připravil ve spolupráci s odborníky z oblasti PR, rakouskou agenturou comm:unications a českou firmou Ewing PR.

Pozvánka již byla vedoucím partnerům projektů poslána. Vzhledem k nenaplněné kapacitě bychom rádi touto cestou upozornili na workshop i projektové partnery.

Cílem workshopu je zprostředkování vhodných tipů a nápadů, jak nejlépe prezentovat Váš projekt financovaný z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. 

Workshop pro RAKOUSKÉ PROJEKTOVÉ PARTNERY se uskuteční dne 12. 11. 2019 v St. Pöltnu. Workshop bude probíhat v němčině. 
Workshop pro ČESKÉ PROJEKTOVÉ PARTNERY, se uskuteční dne 13. 11. 2019 v Brně. Workshop bude probíhat v češtině.

Bližší informace k místu konání a programu naleznete v přiložené pozvánce.

Počet účastníků je omezený, garantováno je 1 místo za projekt. Účast druhé osoby závisí na obsazenosti workshopu. Zvolte prosím účastníka po domluvě se všemi projektovými partnery.

Žádáme Vás o včasnou registraci prostřednictvím online formuláře nejpozději do 4. 11. 2019: https://www.at-cz.eu/cz/terminy/workshop-prace-s-verejnosti

V případě dotazů kontaktujte Společný sekretariát. 
 


Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 9. října 2019 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení – Příručky.

 


Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a Fondu malých projektů

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 13. 9. 2019 od 9:30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3076) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce ZDE.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 9. 9. 2019 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 


Termín 9. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 se bude ve dnech 26.- 27.2.2020 konat 9. zasedání Monitorovacího výboru.

Lhůta pro podání projektových žádostí na 9. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 11.10.2019, 14:00 hod.

 


Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 12. července 2019 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení – Příručky.
 


Seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika

Rádi bychom Vás informovali, že sdružení Jihočeská Silva Nortica pořádá dne 27. května 2019 seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. Seminář se uskuteční od 9:30 do 11:30 hod. v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, zasedací místnost Ovál (2. n. p.). 

Účast na semináři je nutné potvrdit nejpozději do 23. května 2019 na e-mail marketa.vagnerova@silvanortica.com. Bližší informace, vč. programu akce jsou uvedeny v přiložené pozvánce. 

Dále upozorňujeme, že termín uzávěrky pro předkládání projektů v rámci 7. kola Fondu malých projektů byl stanoven na 19. června 2019 ve 14:00 hodin.

Pozvánka ke stažení

 


Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 23. dubna 2019 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení – Příručky.

 


Zakázka na přípravu Operačního programu spolupráce „INTERREG Rakousko – Česká republika 2021-2027“

Předmětem zakázky je podpora pracovní skupiny během přípravy Operačního programu spolupráce „INTERREG Rakousko – Česká republika 2021-2027“ s předpokládaným začátkem v květnu 2019.

Podrobné informace o zadávacím řízení naleznete na stránkách Programu, nebo na stránkách Úřadu Spolkové vlády Dolního Rakouska. 

 


Termín 8. zasedání monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 se bude ve dnech 15.-16.10.2019 konat 8. zasedání monitorovacího výboru.

Lhůta pro podání projektových žádostí na 8. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 17.5.2019, 14:00 hod.

 


Workshop programu Interreg CENTRAL EUROPE

Workshop se koná 27.11.2018 dopoledne, ve velkém sálu ABF Nadace v Praze.

Můžete se dozvědět nejnovější informace související s realizací programu Interreg CENTRAL EUROPE, včetně novinek souvisejících s připravovanou 4. (a zároveň poslední) výzvou programu. Účast na workshopu je zdarma.

Program, místo konání a registrace jsou k dispozici zde: https://bit.ly/2CQ4vZ8

 


Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020


Eurocentrum České Budějovice a Krajský úřad Jihočeského kraje Vás srdečně zve na seminář s názvem „Podpora kulturních a vzdělávacích projektů 2014-2020 “, který se uskuteční dne 5.11.2018 od 10:00 hodin, v sále ZK (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích. Seminář bude zaměřen na představení programů Evropa pro občany, Erasmus+, Kreativní Evropa, Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika a dále Vás seznámí s Mezinárodním visegrádským fondem.

Bližší informace k připravované akci naleznete v přiložené pozvánce a programu.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 30.10.2018 emailem na patakova.katerina@vlada.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz.

Pozvánka ke stažení

Program semináře ke stažení

 


Bilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj lidských zdrojů“

Dne 19. listopadu 2018 se v prostorách krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně uskuteční od 10:00 do 15:00 hod. bilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj lidských zdrojů“. Setkání je realizované v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ (ATCZ1) podpořeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 a jeho hlavním cílem je zprostředkovat informace o možnostech čerpání prostředků z fondů EU na „Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávaní dovedností a celoživotního učení“ v přeshraničním regionu a podpořit tak spolupráci vzdělávacích subjektů. Těšíme se na Vaši účast a prosíme o její potvrzení do 30.října 2018, do 12:00 na adresu: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz.

Program ke stažení

Pozvánka ke stažení

 


Bilaterální přeshraniční konference na téma „Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu“

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás tímto informovali o konferenci na téma „Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu“, která se uskuteční 7. listopadu 2018 od 10:00 do 16:00 hod. v prostorách SPA hotelu Vita v Českých Budějovicích.

Konference proběhne v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ (ATCZ1) podpořeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a jejím hlavním cílem je především seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti dopravy v česko-rakouském příhraničí a s vizemi plánované budoucí spolupráce zaměřené na zajištění lepší přeshraniční mobility.

V rámci akce budou rovněž představeny aktuálně realizované projekty v oblasti mobility, a to za účasti odborníků z jižních Čech, jižní Moravy, Vysočiny, Horní a Dolního Rakouska a města Vídně.

Bližší informace o programu a pozvánka na konferenci Vám budou včas zaslány.

Přihlášky na konferenci zasílejte prosím na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz.

 


Aktuality v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 s platností od tohoto kola předkládaní projektů k projednání na 7. zasedání MV

Nová verze příručky pro žadatele. Změny se týkají aktualizovaných formulářů (čestné prohlášení, de minimis) a nového postupu pro podání žádosti o příspěvek ze SR. 
(https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prirucky)

Na webových stránkách Programu byla zveřejněna Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Nově se žádost o příspěvek ze státního rozpočtu bude předkládat samostatně (mimo projektovou žádost), a to až po schválení projektu Monitorovacím výborem. ( https://www.at-cz.eu/cz/pro-prijemce/spolufinancovani-ze-statniho-rozpoctu-cr )

 


Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a Fondu malých projektů

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 18.9.2018 od 9:30 hodin v zasedací místnosti Ovál (č. dveří 2082) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 10.9.2018 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka ke stažení

 


Dovolujeme si Vás pozvat na přeshraniční konferenci na téma „Kultura a cestovní ruch v AT-CZ regionu“, která se bude konat ve čtvrtek 21. června 2018 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě od 10:00 hod. Konferenci organizuje Kraj Vysočina se svými partnery v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ. Vystoupí na ní zástupci organizací z regionů programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, kteří mají zkušenosti s realizací projektů v této oblasti. V závěru konference budete mít prostor pro prodiskutování námětů na nové přeshraniční projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu, které by program mohl finančně podpořit.

V příloze naleznete pozvánku s programem. Účast na konferenci je bezplatná a bude plně tlumočena do češtiny/němčiny. Potvrďte, prosím, svoji účast na email sklenar.o@kr-vysocina.cz nejpozději do pondělí 4. června.

 Pozvánka s programem ke stažení

 


7. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 7. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 22. - 23. 1. 2019.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. 9. 2018, nejpozději do 14:00.

 


Termín uzávěrky 4. výzvy Fondu malých projektů

Jihočeská Silva Nortica informuje o termínu uzávěrky 4. výzvy pro podání žádostí o podporu z FMP pro realizaci malých projektů přeshraniční česko-rakouské spolupráce. Termín uzávěrky je 22. června 2018 ve 14:00 hodin.

Při této příležitosti Vás zveme na semináře k Fondu malých projektů. Semináře se konají dne 10. května (10:00 - 12:00 hodin) v Českých Budějovicích a dne 30. května (14:00 -.16:00 hodin) v Jindřichově Hradci.
Informace o programu a místu konání jsou uvedeny v pozvánkách:

pozvánka České Budějovice - přihlášení: klara.novotna@silvanortica.com
pozvánka Jindřichův Hradec - přihlášení: zuzana.gregorova@silvanortica.com
 

pozvánka České Budějovice

pozvánka Jindřichův Hradec

 


Bilaterální síťové setkání na téma „Životní prostředí a zdroje“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že ve středu, 9. května 2018, se bude konat bilaterální síťové setkání v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“. Síťové setkání je na jedné straně platformou pro potenciální žadatele a partnery projektů, kteří chtějí své projektové záměry projednat s regionálními subjekty Programu a s úspěšnými realizátory. Na druhé straně se pro zájemce o přeshraniční projekty nabízí příležitost získat zkušenosti a seznámit se se zodpovědnými osobami Programu a potenciálními partnerskými organizacemi.

Rozdělení do pracovních skupin:
6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 
6f - Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší.

Přihlášky posílejte na jitka.koessler@noeregional.at nebo helene.mader@noeregional.at nejpozději do 27.04.2018 (možno také v češtině)!

Podrobnosti naleznete v pozvánce níže

Pozvánka ke stažení


 

Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

Evropská komise dne 20. září 2017 přijala sdělení „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“.  Sdělení zdůrazňuje způsoby, kterými může EU a její členské státy snížit složitost, délku a náklady přeshraničních interakcí a podporovat sdílení služeb na obou stranách vnitřních hranic příhraničních regionů. Evropská unie má 40 vnitřních příhraničních regionů, které představují 40 % rozlohy Unie a téměř 30 % obyvatelstva EU. 

Bylo navrženo 10 opatření a doporučení, která usnadní spolupráci příhraničních regionů, přispějí ke snížení překážek a pomohou obyvatelům a podnikům naplno využít potenciál těchto regionů.

1)Online síť odborníků v rámci EU s názvem "Kontaktní místo hranice" : https://ec.europa.eu/futurium/en/border-regions

2)Výzva k podání pilotních projektů v oblasti spolupráce veřejných institucí k tématu překonání hranic různorodých administrativních systému v příhraničí: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals


 

Seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika

Rádi bychom Vás informovali, že sdružení Jihočeská Silva Nortica pořádá ve dnech 14. a 20. února 2018 seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. Seminář se uskuteční od 10 do 12 hod v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, zasedací místnost Ovál (2. n. p.).

Účast na semináři je nutné potvrdit nejpozději do 13. února 2018 na e-mail mail marketa.vagnerova@silvanortica.com. Bližší informace, vč. programu akce jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Dále upozorňujeme, že termín uzávěrky pro předkládání projektů v rámci 3. výzvy Fondu malých projektů byl stanoven na 23. března 2018 ve 14 hod.

Pozvánka-Seminář FMP


 

Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 12. prosince 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení – Příručky.


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 15. 12. 2017 od 10:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 8. 12. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 

Pozvánka na seminář ke stažení


 

Aktualizace Příručky k eMS pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 5. 9. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky k eMS pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení - Příručky.


 

Odborná konference „Venkovský prostor v příhraničních regionech"

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že dne 27. září 2017 proběhne v dolnorakouském Raabs an der Thaya první z pěti odborných bilaterálních konferencí v rámci projektu Interreg „Connecting Regions AT-CZ" zaměřená na téma „Venkovský prostor v příhraničních regionech"
Konference poskytne možnost pro přeshraniční výměnu zkušeností zaměřenou na problémy příhraničních regionů, na otázky digitalizace či na spolupráci v rámci euroregionů a nabídne pódiovou diskuzi starostek a starostů z česko-rakouského pohraničí.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme v případě Vašeho zájmu zúčastnit se této konference o zaslání přihlášky na helene.mader@noeregional.at resp. jitka.koessler@noeregional.at (příp. telefonicky na 0043/676/88 591 308), a to nejpozději do 18. září 2017.

Pozvanka na odbornou konferenci 27. 9. 2017

 


 

Aktualizace Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24. srpna 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro žadatele. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení - Příručky.


 

Rádi bychom Vás informovali, že byl na stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 zveřejněn Metodický pokyn Řídicího orgánu k Příručce pro příjemcekterým došlo k aktualizaci kapitoly 2.2.1 Monitorování a kontrola na úrovni projektového partnera.

Změna se týká postupu pro podání soupisky výdajů, kdy jsou v daném monitorovacím období výdaje nižší než 10 000 EUR.

Metodický pokyn je platný od 3. 8. 2017 a je Vám k dispozici ke stažení zde.


 

EC-Day 2017 - Den evropské spolupráce

Rádi bychom Vás informovali, že se dne 8. 9. 2017 uskuteční v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 Den evropské spolupráce zaměřený na představení spolupráce mezi partnerskými zeměmi, a to prostřednictvím prezentace úspěšných projektů. Do dění budou také zapojeni žáci a žákyně škol z obou stran hranice.

Akce bude probíhat od 10:00 - 15:00 hod v prostorách školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka v Brně na adresách:

Jezírko, Brno - Soběšice 97
Rozmarýnek, Brno, Rozmarýnová 6

Bližší informace k programu akce a k možnostem registrace jsou k dispozici na webových stránkách programu v sekci Lhůty a termíny - Přihlášení na EC DAYS.


 

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlásilo ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP. Uzávěrka 1. kolapřijímání žádostí je 18. září 2017 ve 14:00. Žádosti je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN: pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147, pobočka České Budějovice, kancelář RERA, B. Němcové 49/3, pobočka Stachy,kancelář RRAŠ, Stachy 422. 
Semináře pro žadatele se konají v těchto termínech: 22. 6. 2017 v Jindřichově Hradci, Zasedací místnost Městského úřadu (přízemí), Klášterská 135 / II., 27. 6. 2017 v Českých Budějovicích, Zasedací místnost ČEVAK, B. Němcové 12 / 2, a 29. 6. 2017 v Prachaticích, Radniční sál, Městský úřad, Velké nám. 3, vždy od 14 do 16 hod.


 

6. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 6. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 6. - 7. 3. 2018.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 3. 11. 2017, 14:00.


 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce


Rádi bychom informovali vedoucí a projektové partnery programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, že na stránkách programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prirucky) byl zveřejněn Metodický pokyn č. 1 Řídicího orgánu k Příručce pro příjemce. Tímto Metodickým pokynem, který je platný od 1. 5. 2017, došlo k aktualizaci přílohy příručky P8B_Přehled sankcí za porušení pravidel pro veřejné zakázky pro české projektové partnery.


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020, který se uskuteční dne 21. 3. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 16. 3. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka na seminář je k dispozici zde: pozvánka_seminář_21_3_2017 (.pdf - 83.51 KB)


 

Metodický pokyn k Příručce pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 3. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele upravující hodinové sazby pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ.

Přehled maximálních hodinových sazeb a definice pozic byly doposud součástí příloh Příručky pro žadatele (Příloha č. 11 a 12). V rámci úpravy došlo k jejich vyjmutí tak, aby při každé aktualizaci sazeb týkající se pouze českých projektových partnerů nemusela proběhnout aktualizace společné PPŽ. Příloha upravující hodinové sazby pro pracovníky v projektech, vč. definice jednotlivých pozic, je od 1. 3. 2017 po novu k dispozici na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky v sekci EÚS - Mzdové sazby typových pozic.

 


 

Aktualizace Společných pravidel způsobilosti

Rádi bychom Vás informovali, že od 23. 2. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Společných pravidel způsobilosti výdajů. Dokument je volně dostupný v sekci Ke stažení.


 

Aktualizace Příručky pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 16. 2. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce.

Hlavní změny se týkají především doplnění chybějících příloh, byla doplněna povinnost doložit harmonogram předkládání monitorovacích zpráv schválený Kontrolorem VP a k upravení procesu změn rozpočtu projektového partnera do 15 %. Na české straně dále došlo k doplnění informací o registru smluv a s tím související povinnost zveřejňování smluv (jak Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR, tak smluv k veřejným zakázkám realizovanými v projektu) a dále k upřesnění procesu změn Rozhodnutí na SR. Na rakouské straně došlo k upřesnění dokládání dokumentů k výdajům u Zprávy za partnera.

Příručka pro příjemce je k nalezení v sekci „Ke stažení - Programové dokumenty" na webových stránkách programu.


 

5. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 12. - 13. 9. 2017. 
Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. 4. 2017, 14:00.


 

Rádi bychom Vás informovali, že pro program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je k dispozici Příručka pro vyplňování zprávy za partnera. Příručku lze stáhnout na přihlašovací straně v systému eMS.


 

Příručka pro příjemce


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24. 11. 2016 je na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika k dispozici nově Příručka pro příjemce.


 

Aktualizace příručky pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 8. 2016 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele. Ta s sebou oproti předchozí verzi přináší změny, které je při přípravě projektové žádosti nutné respektovat:

1) Povinnost setkání projektových partnerů v rámci přípravy projektu 
2) Povinnost vyplnění alespoň základních informací o projektu před samotnou konzultací projektu u příslušného regionálního subjektu
3) Změny při vyplňování čestného prohlášení českého projektového partnera
4) Změny týkající se publicity projektu


 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byla zveřejněna informace pro české příjemce k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. Tato informace bude též součástí příručky pro příjemce, která se v současné době připravuje. Bližší informace najdete na http://www.at-cz.eu/cz/pro-prijemce/verejne-zakazky


 

3. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 proběhne 3. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 24. – 25. 1. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 22. 9. 2016.


 

Zahájení Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je od 7. ledna 2016 možné podávat projektové žádosti. Stěžejním dokumentem je v tomto ohledu Program spolupráce AT-CZ 2014-2020 (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty) schválený Evropskou komisí dne 23. června 2015. V Příručce k vyplňování projektové žádosti (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/projektova-zadost), která bude průběžně doplňována, naleznete veškeré podrobné informace o postupu při vyplňování elektronické projektové žádosti.

Podobně jako v předchozím programovém období lze i v programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika podávat Vaše projekty průběžně. Podávání projektových žádostí probíhá výhradně online prostřednictvím elektronického Monitorovacího systému (https://ems.at-cz.eu). Lhůta pro předložení žádostí na červnové zasedání končí 22. března 2016!


 

Posunutí otevření výzvy pro předkládání projektových žádostí do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Na základě výsledku 1. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020, na kterém nebyly schválené zásadní realizační dokumenty pro správné fungování Programu, by měla být kontinuální výzva pro předkládání projektových žádostí otevřena v průběhu podzimu roku 2015. Přesné datum zatím z výše uvedených důvodů nebylo stanoveno, stejně jako přesné datum dalšího zasedání Monitorovacího výboru.

Informace o přesných termínech a semináři pro žadatele budou zveřejněny v této sekci webových stránek Jihočeského kraje.


 

Termíny pro předkládání projektových žádostí do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Dne 22. září 2015 proběhne první, konstituční, Monitorovací výbor Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020, jehož hlavním bodem bude především schválení programových dokumentů. Následující Monitorovací výbor, na kterém již budou schvalovány projektové žádosti, je stanoven na 9. a 10. března 2016. Projektové žádosti na tento Monitorovací výbor je možné předkládat do 27. listopadu 2015!


 

Česká verze programového dokumentu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Na základě schválení anglické verze programového dokumentu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 byla Národním orgánem Programu, Ministerstvem pro místní rozvoj, vypracována česká verze, která je k dispozici ke stažení zde.


 

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 byl schválen Evropskou komisí!

23. června 2015 schválila Evropská komise program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Schválený programový dokument a další informace naleznete zde.

Zahájení příjmu žádostí se předpokládá na přelomu září/října 2015, první projekty by měly být schvalovány začátkem března 2016. Informace o přesných termínech a semináři pro žadatele budou zveřejněny v této sekci webových stránek Jihočeského kraje.

 

Dnem 24. 6. 2014 byla zahájena veřejná konzultace k návrhu Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020. 
Detailní informace a příslušné dokumenty ke stažení naleznete na: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/8-1_SEA.php.

 


 

Vzhledem k vyčerpání alokace byl OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 2013 uzavřen a již není možné předkládat další přeshraniční projekty. 
Předkládání projektů do nového přeshraničního programu OP EÚS Rakousko - ČR 2014-2020 bude výhledově možné v I. pololetí 2015.

Aktuální informace o přípravě nového programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 naleznete ZDE.

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 15. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko.

 Seznam ke stažení

 

Aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace

METODICKÝ POKYN č. 4 platný od 1. června 2014 aktualizuje přílohy č. 17a a 17b Pokynů pro české příjemce dotace operačního programu EÚS Rakousko - ČR 2007-2013, kterými se upravují postupy pro zadávání veřejných zakázek nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Podrobné informace naleznete na stránkách programu.

Předkládání projektových žádostí na 15. monitorovací výbor, který proběhne 7. 5. 2014, je možné do 26. 2. 2014. Více informací v příloze.

Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 14. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Podpořené projekty

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 1. 2014 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3.076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou poskytnuty informace žadatelům v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, ale také žadatelům v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014, e-mailem na: silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

Pozvánka ke stažení

Tvrz v Tiché, výstavba obvodové hradby