Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika

Dotační program Asistenční vouchery Jihočeského kraje – Energetika byl oficiálně vyhlášen a jeho cílem je poskytnutí finanční podpory subjektům v Jihočeském kraji, které připravují nebo plánují strategický projekt v oblasti energetiky. Zároveň se zaměří na systematickou podporu budování absorpční kapacity v kraji a koordinaci přípravy projektových záměrů.

Více informací týkajících se vyhlášení programu lze najít ZDE.

Podporu získáte prostřednictvím uděleného asistenčního voucheru, který pokryje náklady na přípravu projektového záměru a vouchery lze použít na:

  • dokončení projektového záměru do podoby žádosti o podporu a jeho podání do mezinárodního/národního/regionálního dotačního programu. Podaná žádost o podporu musí splňovat alespoň podmínky formální správnosti a přijatelnosti konkrétního dotačního programu.
  • vypracování studie proveditelnosti projektu s potvrzením financování z jiných zdrojů.

Celková alokace dotačního programu činí 10 000 000 Kč.

  • minimální výše příspěvku je 100 000 Kč, maximální výše příspěvku je 1 000 000 Kč
  • minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 15 %
  • maximální podíl poskytovatele dotace je 85 %
  • forma financování je ex-post

Asistenční vouchery mohou využít subjekty se sídlem v Jihočeském kraji, včetně obcí, dobrovolných svazků obcí, školských právních osob, veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, spolků, ústavů a obchodních společností vlastněných veřejnými institucemi.

Pro podrobnější informace o programu a dalším postupu kontaktujte našeho konzultanta JVTP:

Michal Polanecký
energetický konzultant a RIS3 developer
T: 602 736 594, E: polanecky@jvtp.cz

23.04.2024 Bc. David Hocke