Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dotační program Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb pro rok 2021 

Zastupitelstvo kraje na základě zákona o zdravotních službách každoročně schvaluje tzv. Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji. V souladu s těmito schválenými principy a zákonem o zdravotních službách jsou pohotovostní služby v Jihočeském kraji zajištěny na deseti stanovištích a provozovány jihočeskými nemocnicemi. Tato stanoviště tvoří základní síť pohotovostí, která zahrnuje ordinace lékařských pohotovostí, pohotovostí zubních lékařů a lékárenskou pohotovost. Základní síť je dále doplněna o dvě stanoviště organizované Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. 

Jihočeský kraj má ovšem snahu zajišťovat pohotovostní služby pro své občany a návštěvníky kraje i v lokalitách s horší dostupností zdravotní péče či na frekventovaných a turisticky navštěvovaných místech kraje, a to i přesto, že jsou nemocnice a jimi provozované pohotovosti na území kraje velmi dobře rozmístěny. Z tohoto důvodu zveřejnil Jihočeský kraj v prosinci 2020 výzvu pro dotační program Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb v roce 2021. Cílem dotačního programu bylo zajištění celoročního provozu ordinace lékařské pohotovostní služby (LPS) prostřednictvím lékařů se specializovanou způsobilostí na území obcí s rozšířenou působnostní mimo území obcí s rozšířenou působností, v nichž sídlí nemocnice založené Jihočeským krajem a vytvořit tak síť lékařských pohotovostních služeb, které by doplňovaly základní síť pohotovostí. Na činnost doplňkové sítě pohotovostních služeb byla v rámci dotačního programu poskytnuta dotace. Celková alokace dotačního programu činila 5,1 mil. Kč a užití finančních prostředků se řídí pravidly dotačního programu, žádostí o poskytnutí dotace a také ustanoveními veřejnoprávní dotační smlouvy. 

Dalšími podmínkami dotačního programu bylo zajistit LPS jako nevýjezdovou a sloučenou, tedy zajistit provoz společné ordinace pro dospělé a pro děti a dorost. Dále zajistit časový rozsah ordinace LPS, a to vždy alespoň 4 hodiny nepřetržitého provozu ve všední dny a alespoň 10 hodin nepřetržitého provozu o sobotách, nedělích a svátcích.

Počet poskytovatelů zdravotních služeb, tvořících tzv. doplňkovou síť lékařských pohotovostí, resp. žadatelů o dotaci byl odvislý od schopnosti a způsobilosti provozovat lékařskou pohotovostní službu. V praxi to znamená mít udělené oprávnění k poskytování tohoto typu zdravotní péče, dále mít zajištěny prostory pro ordinaci, její technické a přístrojové vybavení, a především pak nasmlouvané lékaře, kteří budou ochotni tyto pohotovostní služby sloužit. 

Období poznamenané pandemií a s ní související restriktivní opatření vyvolaly tlak na úspory ve všech oblastech lidské činnosti. Přesto bude snahou Jihočeského kraje zajistit finanční podporu tomuto dotačnímu programu a opět koncem letošního roku vyhlásit výzvu pro rok 2022 v rámci tohoto dotačního programu a zabezpečit tak lepší dostupnost této zdravotní péče. 

Informace o zabezpečení poskytování pohotovostních služeb v Jihočeském kraji, síť ordinací pohotovostních služeb, ale i další informace z oblasti zdravotnictví jsou k dispozici na stránkách Jihočeského kraje ZDE.
 

Čt, 24.06.2021 - 09:03 Bc. David Hocke