Hejtman Kuba a rektor Jiroušek podepsali memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Bohumil Jiroušek dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti podpory vzdělávání a ve všech dalších oblastech, které spolupráci potřebují, vyžadují a posouvají vzdělávání k vyšší kvalitě a rozvoji.Jihočeská univerzita je klíčovým partnerem, protože z mého pohledu vytváří budoucnost Jihočeského kraje. Ti, kteří se dneska rozhodují studovat nebo už studují, to jsou pak ti lidé, kteří mohou náš kraj posouvat hodně dopředu,“ řekl hejtman Kuba.

Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků, zvýšení zájmu o jazykové vzdělávání a zvýšení kvality jazykových znalostí, zajištění dostatečného počtu pedagogů na školách s odborným zaměřením. To jsou jenom některé body memoranda, které bylo podepsáno dnes mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou. „Podstatou memoranda je, jak fungovat tak, aby to bylo prospěšné pro univerzitu i pro kraj jako takový,“ řekl rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek a dodal: „Možností spolupráce je celá řada. Od ekologie po výuku učitelů. Třeba v oborech, které více chybí na trhu práce. Jihočeská univerzita naplňuje řadu regionálních rolí a ať jsou to zdravotní sestřičky, učitelé, zemědělci nebo úředníci, všechny jsme schopni vzdělávat a myslím si, že bychom to měli promýšlet ve vzájemných souvislostech.“

Kraj s univerzitou spolupracuje dlouhodobě. Náměstek jihočeského hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma už od svého nástupu do funkce komunikuje s děkankami a děkany jednotlivých fakult a diskutuje budoucí spolupráci: „Jedna věc je dostat studenty do pedagogických oborů a druhá věc je dostat je do praxe, aby nám opravdu šli učit. O tom se s Jihočeskou univerzitou bavíme již celý rok. Připravujeme skupinu, která na tom bude pracovat. Chceme prohloubit míru praxe studentů pedagogických oborů na našich jihočeských školách s těmi nejkvalitnějšími kantory,“ řekl Klíma s tím, že nutná bude popularizace učitelského povolání jako takového. „Maturanti by neměli mít pedagogickou fakultu nebo jinou fakultu připravující učitele za jakousi záchrannou volbu. To musíme změnit. Studenti musí vědět, že učitelství je důležité a zajímavé povolání. Rád bych i u nás zažil situaci, kterou jsem zažil v Dánsku, kdy se studenti rozhodovali mezi právnickou a pedagogickou fakultou a bylo jim líto, že se nedostanou na pedagogickou fakultu, tak šli z nouze na tu právnickou,“ uzavřel Klíma.

Spolupráce na základě tohoto Memoranda zahrnuje:

 • Pořádání odborných konferencí pro školskou veřejnost k aktuálním tématům ve vzdělávání, které vyplývají ze Strategie 2030+.
 • Pořádání odborných konferencí primární prevence. Zajištění metodických a vzdělávacích seminářů, včetně monitoringu vzdělávacích potřeb metodiků prevence a pracovníků ve školství.
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků pro potřeby základních a středních škol dle jejich požadovaných aprobací v souladu s výsledky analýzy Jihočeského kraje, a to především pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů.
 • Zajištění všech potřebných kroků ke zlepšení jazykového vzdělávání, a to i prostřednictvím jazykových center Jihočeské univerzity.
 • Zajištění mapování a zpracování příkladů dobré praxe ve školách a vytvoření kontinuální metodické podpory pro školy ve všech oblastech spolupráce.
 • Zajištění evaluace a výzkumných kroků realizace podpory kvality vzdělávání a primární prevence v regionu, včetně spolupráce zadání diplomových prací, sdílení výstupů z evaluací, výzkumů a analýz apod.
 • Spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací, včetně propagace a popularizace těchto oblastí.
 • Spolupráci v oblasti regionálního rozvoje, zejména pak v oblasti digitální, oběhové a zelené ekonomiky.
 • Spolupráci v oblasti životního prostřední, zemědělství, lesnictví a rybářství
   
22.12.2021 Bc. David Hocke