Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Hygienici kontrolovali jakost vody ke koupání, většinou byly překročeny limity pro sinice a chlorofyl-a

Nadlimitní množství sinic, chlorofylu-a, případně tvorba vodního květu. To jsou základní zjištění laboratoří, které vyhodnocovaly kvalitu koupací vody, jež v pondělí, tedy ještě před bouřkovými lijáky, odebírali hygienici ve všech sledovaných lokalitách Jihočeského kraje.

Na Orlíku mají obě sledované lokality u autokempu Radava i u veřejného tábořiště Podolsko na pětistupňové škále trojku s velmi podobným hodnocením. U Radavy laboratoře zjistily tvorbu vodního květu a překročení limitních hodnot pro sinice a chlorofyl a. U Podolska byly překročeny hodnoty pro tytéž ukazatele a zjištěna snížená průhlednost vody. V obou případech jde o zhoršenou jakost vody, která může znamenat mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, a proto lékaři doporučují po koupání osprchovat se čistou vodou. Podobně jako před týdnem byly výrazně překročeny limity pro sinice a chlorofyl a na rekreačním rybníku Hejtman na Jindřichohradecku. „Voda zde neodpovídá hygienickým požadavkům, představuje zdravotní riziko a proto koupání a provozování vodních sportů nemůžeme doporučit zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a osobám s oslabeným imunitním systémem,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Hejtman tedy dostal čtyřku. V sousedním Staňkovském rybníku je voda vhodná ke koupání, s ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však dle platné metodiky v této sezóně nutné vodu ve Staňkovském rybníku souhrnně hodnotit jako vodu nevhodnou ke koupání, tedy představující zdravotní riziko a koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Lépe byla hodnocena voda ve sledovaných lokalitách Lipna. U pláže v Černé v Pošumaví a v Horní Plané dostala jedničku, zhoršenou jakost vody tentokrát rozbory ukázaly u Lipna nad Vltavou. Voda zde byla pro tento týden hodnocena stupněm tři, s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, a proto hygienici doporučují po koupání osprchovat se čistou vodou. Podle aktuálního rozboru zde byla překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice a chlorofyl-a.


Vyhláška MZ č. 238/2011, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a další hygienické limity, určuje lokality, kde je jakost vody v koupací sezóně sledována, a též frekvenci kontrol, způsob laboratorního testování a vyhodnocování vzorků atp. Monitorovací kalendář počítá s testováním jednou za dva týdny vždy v lichém týdnu, kdy v pondělí jsou odebírány vzorky a ve čtvrtek KHS zveřejňuje na svém webu a v médiích výsledky laboratorního šetření. Pokud v některé lokalitě dojde k významným zjištěním, znamenajícím například rizika ohrožení zdraví při vodní rekreaci, jsou mimo frekvenci monitorovacího kalendáře prováděny mimořádné odběry. 
 

25.06.2021 Bc. David Hocke