Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj předal předsednictví ERDV Horní Falci

Rok a půl předsedal Jihočeský kraj Evropskému regionu Dunaj – Vltava (ERDV). V pondělí 19. července se konalo videokonferenční jednání politických zástupců všech členských regionů, Prezidium ERDV.
Náměstek hejtmana Pavel Hroch, který v tomto grémiu Jihočeský kraj zastupuje, během něj symbolicky předal štafetu předsednictví Horní Falci a při té příležitosti poděkoval tamnímu zástupci Franzi Löfflerovi, prezidentovi hornofalckého okresního sněmu, za možnost předsednictví Jihočeského kraje o půl roku prodloužit a dokončit díky tomu všechny úkoly a cíle i za situace ztížené problémy souvisejícími s koronavirem. 

Rád bych poděkoval kolegům v Prezidiu, kolegyním v kanceláři ERDV a kolegyním u nás v Jihočeském kraji na oddělení vnějších vztahů a  zahraniční spolupráce, i ostatním regionům za skvělou kooperaci. Zejména pak speciální dík patří Franzi Löfflerovi za možnost předsednictví Jihočeského kraje prodloužit. I přes úskalí, která s sebou složitá doba přinesla, se nám podařilo dosáhnout všeho, co jsme během našeho předsednictví chtěli. Uspořádali jsme soutěž Vesnice roku ERDV 2020, věnovali jsme se tématům jako jsou společenský život v obci, dále modernímu pojmu digitalizace obcí, která je úzce spjata s rozvojem měst a obcí. Do konce roku ještě uspořádáme pracovní cesty starostů po území ERDV, kde budou mít kolegové možnost seznámit se s výše uvedenými tématy a pojmy v praxi a vyměnit si tak zkušenosti ze svého území," uvedl náměstek Pavel Hroch a upozornil, že právě ve spolupráci s Horní Falcí připravuje Jihočeský kraj konferenci ERDV s názvem „Společně k moderní obci“. Konference se uskuteční ve středu 6. října 2021 v Jihočeském kraji a tématem bude například rozvoj a digitalizace místních samospráv, výstupy z pracovních cest starostů či osobní setkání účastníků soutěže Vesnice ERDV. Další témata, která do konference vnese Horní Falc, budou i z oblasti zdravotnictví, jako například telemedicína.

Evropský region Dunaj - Vltava je trilaterální pracovní společenství, které bylo založeno 30. června 2012. Skládá se ze sedmi partnerských regionů - Horní Rakousko, dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko, Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Jejich společným cílem je významně přispět k dalšímu rozvoji celého území a realizaci evropské myšlenky. Stěžejními tématy jsou průmysl, zdravotnictví a cestovní ruch.  Zde experti všech sedmi regionů pracují v rámci strategie ERDV na tom, aby prostřednictvím svých znalostí a kontaktů konkrétní opatření všemožně podpořili.  
 

Po, 02.08.2021 - 15:55 Bc. Hana Brožková