Jihočeský kraj rozdělí v roce 2023 na dotacích 291,5 milionu. Největší balík jde na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže

291,5 milionu korun. Částka v této výši poputuje v roce 2023 na 23 dotačních programů z rozpočtu Jihočeského kraje. Rozhodli o tom ve čtvrtek 15. prosince krajští zastupitelé. Potvrdil to náměstek hejtmana pro krajské dotace Pavel Hroch s tím, že největší balík míří na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu. Konkrétně 54 milionů.

Dotační programy budou vyhlašovány ve třech vlnách. „V první se jedná o 18 programů s termínem zahájení podávání žádostí 17. a s termínem ukončení podávání žádostí 31. ledna do 12 hodin. Druhá vlna, do které spadají čtyři programy, bude vyhlášena během ledna až února. Do třetí vlny pak spadá jeden dotační program, který má dle specifických potřeb termín vyhlášení v průběhu roku 2023,“ nastínil Hroch.

V první vlně se mohou podle náměstka hejtmana pro krajské dotace žadatelé na jihu Čech ucházet o čtyři miliony na podporu venkovských prodejen, o 20 milionů na podporu oprav a rekonstrukcí místních komunikací, o 30 milionů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, o pět milionů na podporu služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o 6,5 milionu na podporu a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje, o 700 tisíc na podporu rodinné politiky, o 700 tisíc na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve, o šest milionů na podporu paliativní péče, o sedm milionů na podporu práce s dětmi a mládeží mimo oblast sportu, o 30 milionů na podporu sportovní infrastruktury, o pět milionů na dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, o čtyři miliony na rozvoj venkova a krajiny, o 10 milionů na podporu cestovního ruchu, o sedm milionů na podporu kultury, o milion na podporu muzeí a galerií, o milion na dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, o sedm milionů na kulturní dědictví a o 45 milionů korun na Program obnovy venkova Jihočeského kraje.

Ve druhé vlně se jedná o čtyři miliony na podporu přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, o 54 milionů na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu, o tři miliony na podporu činnosti České unie sportu a o 37,6 milionu korun na investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. „Třetí vlna pak zahrnuje tři miliony korun na podporu žáků a studentů,“ dodal Hroch.

Od roku 2023 budou všechny žádosti o dotaci v rámci těchto dotačních programů podávány pouze elektronicky včetně příloh a závěrečného vyúčtování. A to prostřednictvím systému Portál občana Jihočeského kraje.
 

15.12.2022 Bc. David Hocke