Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeští preventisté mají za sebou výjezdní zasedání. Tématem byla výměna zkušeností a kyberkriminalita

Jihočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje a Karlovarským krajem připravil v termínu 16. – 17. května 2022 letošní V. ročník výjezdního setkání jihočeských manažerů prevence kriminality z městských policií a preventistů policie ČR se zástupcem kraje a ministerstva vnitra ČR v Karlových Varech. 

Preventisté se sešli ve Světě záchranářů – centru zdraví a bezpečí pro celou rodinu, v kterém byl pro ně připraven interaktivní program, který byl zakončen vzájemnou výměnou zkušeností s vlastními preventivními programy a diskusí nad kriminalitou v obou krajích. Společné setkání bylo také zaměřeno na odborný vzdělávací program z oblasti kyberkriminality. „Snahou organizátorů těchto každoročních setkání je vždy připravit účastníkům zajímavý program, tak aby preventisté mohli načerpat nové inspirace ke své práci, měli možnost zažít i něco neobyčejného, poznat nové kolegy, letos dokonce i z jiného kraje a porovnat si s ostatními své zkušenosti z realizace preventivní práce na svém území“ uvedla k setkání manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje Veronika Švehlová Bullová s tím, že akce byla hrazena z prostředků Jihočeského kraje a dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu rozvoje prevence kriminality.

Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu je areál tvořící několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, kde si mohou návštěvníci v praxi vyzkoušet, jak se zachovat při nehodách, požáru, a i v jiných krizových situacích, jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace. Centrum slouží zejména školám, výuce žáků a studentů, přístupné je ale i dospělým a veřejnosti.  

Čt, 26.05.2022 - 12:43 Bc. David Hocke