Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Kniha Lidová architektura v jižních Čechách přináší komplexní pohled na venkovskou architekturu a krajinu

Jihočeská lidová architektura je pojem, který láká do jižních Čech návštěvníky z domova i ze zahraničí. Komplexní soudobý odborný pohled na tuto problematiku však dosud chyběl. Kniha Lidová architektura v jižních Čechách, kterou vydala společnost SOVAMM jako odbornou publikaci pro Jihočeský kraj, přináší shrnutí dosavadních poznatků o tomto jihočeském fenoménu v době, kdy masově stoupá zájem o stálé či rekreační bydlení v idylickém prostředí jihočeského venkova. Informoval o tom náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch.

Podle Hrocha publikace, jejímž hlavním autorem je uznávaný odborník na historické stavební konstrukce a venkovské stavby profesor Jiří Škabrada, přináší komplexní pohled na problematiku venkovského stavitelství v jihočeském regionu ve všech souvislostech. „Jižní Čechy jsou idylickou venkovskou architekturou proslulé, což dokládá skutečnost, že obec Holašovice je od roku 1998 součástí prestižního Seznamu světového dědictví UNESCO,“ doplnil náměstek hejtmana. 

Hlavní autor knihy Jiří Škabrada se jihočeské lidové architektuře věnuje celý život. V roce 1986 vydal společně se Svatoplukem Voděrou knihu Jihočeská lidová architektura, na kterou současná publikace navazuje. Sám autor to v úvodu komentuje slovy: „Přínos původní knihy připravené dvěma architekty vycházel z tehdy nového pohledu na lidovou architekturu jako součást obecného vývoje stavebního umění. Tento způsob nazírání se od té doby nepochybně dále osvědčoval, protože přinášel a přináší množství nových poznatků i vysvětlení skutečností, které se při odlišném pojetí vysvětlit nedaly. V tomto přístupu se i v nové edici snažíme pokračovat, jak je zřejmé také ze stále převažujícího zastoupení profese architekta v novém autorském kolektivu.“

Rozsáhlá kolektivní monografie předkládá v jedenácti kapitolách ucelený pohled na jihočeskou krajinu i venkovskou architekturu nejprve v kontextu vymezení, charakteristiky a sídelního vývoje jižních Čech. Následující kapitoly jsou věnovány jihočeské vesnici, stavebním konstrukcím a typologii jednotlivých objektů včetně detailů jejich výzdoby a z nich vycházejícím územním okruhům lidové architektury tak, jak je dnes členíme. Srovnání minulosti a současnosti najdeme v kapitolách o vývoji poznávání lidové architektury a památkové péče. Památková ochrana a péče jsou pro zachovaní jihočeského genia loci nezbytné, zejména v době současného stavebního boomu, který se pozvolna z aglomerací měst zakusuje do jihočeské krajiny. Konkrétně rozvádí tuto problematiku hlavní autor publikace v kapitole Principy slušného chování nové stavby na (jiho)české vesnici: „Doklady toho, že se hodnotné tradiční prostředí dá poměrně rychle a navíc zbytečně likvidovat, máme všude kolem sebe nejen z nedávného období socialistické přestavby vesnice, ale i ze současnosti. Socialistická proměna byla velmi tvrdá a plánovitá, alespoň v tom smyslu ničení všeho, co bylo spjaté se selským stavem. … I dnes se nové rodinné domky ale většinou chovají nadále zcela netradičně ve vztahu k nejbližšímu okolí: zatímco staré domy v usedlostech se vždycky obracely většinou svých stavebních otvorů do prostoru dvora, nové domky si neintimním způsobem nárokují veřejný prostor. Extrémně bezohledné, ale stále častější je dokonce vysouvání nových objektů z obvodu zástavby na místa s hodnotným výhledem do krajiny, aniž by se bralo v potaz, že zhodnocení pobytu v objektu má za následek reciproční znehodnocení obrazuj krajiny a sídla v opačných pohledech.“ 

Vydání knihy inicioval Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje. A to především z důvodů rozšíření povědomosti o kulturních a památkových hodnotách jihočeských vesnic mezi širokou veřejnost. „Právě majitelé tisíců hodnotných a jedinečných staveb v jihočeské krajině hrají nezastupitelnou roli pro její zachování pro budoucí generace,“ zdůraznil náměstek hejtmana Hroch.

Poutavou knihu o rozsahu 723 stran s množstvím doprovodných fotografií, ilustrací, map a plánů vydala v roce 2021 Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s. (SOVAMM).
 

Út, 20.07.2021 - 09:15 Bc. David Hocke