Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2022 – 2027. Veřejné projednávání

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost, že zahájil veřejné projednávání Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022 – 2027. 

Podněty ke koncepci zdravotnictví mohou jednotlivci i organizace zaslat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu koncepce@kraj-jihocesky.cz od 15. února 2022 do 23. února 2022. Došlé podněty budou následně vypořádány a koncepce předložena Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení.

 

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027
Formulář k připomínkám Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027

Uveřejněno 15. 2. 2022

Út, 15.02.2022 - 09:54 Bc. David Hocke