Jihočeský kraj

Jihočeský kraj zprovoznil most nad řekou Otavou

Od 19. prosince je oficiálně otevřen pro veřejnost most 121-006 přes řeku Otavu, který se nachází na silnici II/121 u obce Zvíkovské Podhradí. Tento čtyřpolový most, s délkou nosné konstrukce 254 metrů a přemostěním 249 metrů, je nyní v plném provozu po náročné a pečlivé rekonstrukci.

Silnice II/121 byla uzavřena od 16. května 2023 do 18. prosince 2023 z důvodu nutné opravy mostu. Technický stav mostu vyžadoval zásadní renovaci, která byla provedena s celkovým rozpočtem 79,6 milionů Kč včetně DPH.

Oprava zahrnovala:

20.12.2023 Bc. David Hocke

Rozpočet 2024: Jihočeský kraj plánuje historicky rekordní investice

Krajské zastupitelstvo na svém dnešním zasedání schválilo rozpočet Jihočeského kraje na příští rok. Rozpočet předpokládá výdaje 27,2 miliardy korun a příjmy 25,9 miliardy korun.  Schodek ve výši 1,25 miliardy pokryje z fondu rezerv a rozvoje, ve kterém je dostatek prostředků. "Schválený rozpočet poskytuje Jihočechům dostatečnou záruku, že i v příštím roce jim kraj zabezpečí všechny potřebné služby.

14.12.2023 Bc. David Hocke

Součinnostní cvičení ZÓNA 2023 prověří jihočeské i národní krizové plány

Třídenní součinnostní cvičení Zóna 2023 prověří na jihu Čech krizovou připravenost Jihočeského kraje, složek Integrovaného záchranného systému a společnosti ČEZ. Všechny složky si při něm procvičí reakci na simulovanou havárii v Jaderné elektrárně Temelín. Temelínská elektrárna svolá v rámci cvičení havarijní štáb, svolána bude mimořádná bezpečnostní rada kraje, následně bude zasedat krizový štáb kraje i krizové štáby obcí s rozšířenou působností. Zapojí se i několik obcí. Na národní úrovni bude cvičit úřad vlády, několik ministerstev, SÚJB, SÚRO, ČEPS, HZS ČR i PČR.

24.10.2023 Bc. David Hocke

Jihočeský kraj rozšiřuje své online služby. Kromě objednání je možné i elektronické podání formuláře

Minulé léto přišel Krajský úřad Jihočeského kraje s novinkou ve formě elektronického objednání. Obyvatelé kraje si mohou už více než rok rezervovat termín osobní schůzky online, popřípadě vyřídit svou záležitost prostřednictvím aplikace MS Teams. Právě dnes úřad přichází s významným rozšířením svých služeb Jihočechům. Online systém umožní kromě objednání i elektronické podání formuláře. „Nabídnout občanům Jihočeského kraje služby, které jim zjednoduší práci a ušetří čas. To je hlavní cíl, který jsme si dali. Jsem toho názoru, že běhat mají papíry, a ne lidé.

05.09.2023 Bc. David Hocke

Změna dopravního režimu uzavírky Kaplice-nádraží od 16. srpna 2023

16. srpna 2023 dochází ke změně dopravního režimu a k přechodu do 2. etapy uzavírky při pracích na mimoúrovňové křižovatce dálnice D3 a silnicích II/157, III/15710, III/15536. Od 16.8.2023 do 12.9.2023 bude uzavřena silnice III/15710 mezi Markvarticemi a Velešínem. Provizorní komunikaci v tomto úseku není možné vybudovat, a proto bude objízdná trasa pro osobní dopravu vedena již po zprovozněné části silnici III/15536 přes obce Skřidla a Mojné dále směrem na Horní Třebonín po silnici II/157 až na I/39.

14.08.2023 Bc. David Hocke

Na Paseckou šedesátku vyběhlo rekordních 170 mladých hasičů

Rekordní počet 170 závodníků vyběhl v sobotu 5. srpna na trať 5. ročníku Pasecké šedesátky, dnes už tradičního klání mladých hasičů v požárním sportu, konaného v obci Paseky na Písecku. V účasti jim přitom nezabránil ani vydatný celodenní déšť. Akci s celorepublikovým dosahem podpořila Skupina ČEZ a Jihočeský kraj.
Rekordní počet 170 závodníků vyběhl v sobotu 5. srpna na trať 5. ročníku Pasecké šedesátky, dnes už tradičního klání mladých hasičů v požárním sportu, konaného v obci Paseky na Písecku. V účasti jim přitom nezabránil ani vydatný celodenní déšť. Akci s celorepublikovým dosahem podpořila Skupina ČEZ a Jihočeský kraj.
07.08.2023 Bc. David Hocke

Jihočeský kraj provede rekonstrukci Strakonické v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj bude od 10. 7. 2023 do 20. 8. 2023 provádět rekonstrukci komunikace Strakonická v Českých Budějovicích v délce 345 m, a to od konce kruhové křižovatky s ulicí Husova až po sjezdy na silnice I. třídy I/20 a I/3. V rámci stavby dojde k rozšíření stávajících autobusových zálivů pro dva kloubové autobusy, prodloužení nástupiště a nasvětlení stávajícího přechodu pro chodce.  

03.07.2023 Bc. David Hocke