Konference pro lepší angličtinu v Českých Budějovicích 

Pod záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje Pavla Klímy se uskutečnila Konference pro lepší angličtinu s podtitulem MEET. SHARE. INSPIRE. Nabitého programu se zúčastnilo více než osmdesát učitelů angličtiny z Jihočeského kraje. 

V pátek 22. března se na Gymnáziu J. V. Jirsíka uskutečnila Konference pro lepší angličtinu s podtitulem Meet. Share. Inspire. Konferenci určenou pro aktivní učitele angličtiny již potřetí uspořádalo Evropské centrum jazykových zkoušek ve spolupráci s Cambridge University Press & Assessment a dalšími partnery. Záštitu nad celou akcí opět převzal náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Pavel Klíma.

Konference pro lepší angličtinu byla poprvé realizována v roce 2022 v Českých Budějovicích, kde se uskutečnila i o rok později. Letos se pak organizátoři rozhodli tento úspěšný formát postavený na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe přenést i do dalších krajských měst, konkrétně do Ústí nad Labem a Liberce.

Konferenci v Českých Budějovicích slavnostně zahájil ředitel Evropského centra jazykových zkoušek David Schaffelhofer a zástupkyně Cambridge University Press & Assessment Františka Lutterová. 

Pro účastníky byl připraven bohatý odpolední program plný inspirativních seminářů a workshopů vedených tuzemskými i zahraničními odborníky. Nechyběla ani prezentace nových učebnic a dalších moderních výukových materiálů. Konference se zúčastnilo více než osmdesát učitelů angličtiny ze základních a středních škol Jihočeského kraje. 

Větší vzdělávací akce pro vyučující angličtiny se obvykle odehrávají v našem hlavním městě, a angličtináři v regionech tak bývají o takové příležitosti ochuzeni. Proto jsme se před třemi lety rozhodli zorganizovat vlastní konferenci a přinést ji do Českých Budějovic.  Je skvělé vidět,  že se podařilo založit novou tradici, která si našla místo v srdcích a harmonogramu řady jihočeských vyučujících. Těšíme se, že se tak stane i v Ústeckém a Libereckém kraji,“ hodnotí konferenci hlavní organizátor, ředitel Evropského centra jazykových zkoušek David Schaffelhofer. 

Více o konferenci naleznete zde.

02.04.2024 Bc. David Hocke