Kraj rozdělí 3 miliony mezi jihočeské obce a jejich svazky v rámci dotačního programu, jehož cílem je učinit krajinu odolnější proti povodním i suchu

Podpora adaptace krajiny tak, aby byla odolnější proti povodním i suchu. To je hlavním cílem Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny. Žadatelé se v něm mohou v letošním roce ucházet o tři miliony korun. Rozhodnutí rady kraje z 10. června potvrdil náměstek hejtmana pro dotace Pavel Hroch.

O dotaci mohou podle Hrocha žádat obce a dobrovolné svazky obcí se sídlem na jihu Čech. „A to od 12. července do 13. srpna do 12 hodin. Z celkové částky tři miliony činí minimální výše dotace 50 tisíc a maximální milion korun. Minimální požadovaná spoluúčast je 30 procent,“ upřesnil náměstek hejtmana s tím, že uchazeč může podat maximálně jednu žádost.

Hroch pak dodal, že mezi priority kraje patří právě snaha o zvýšení retence a akumulace vody v krajině kvůli omezení vzniku povodní, či naopak sucha. „Důležité je vodu zadržet přímo na zemědělské a lesní půdě tak, aby se mohla vsakovat do podzemí, čímž se bude regulovat její odtok. A zároveň se bude akumulovat ve vodních nádržích i podzemních vodách,“ uzavřel náměstek hejtmana.

Pravidla dotačního programu a další materiály najdete na webových stránkách Jihočeského kraje: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#869
 

15.06.2021 Bc. David Hocke