Dotace vyhlášené

Odkaz na stažení programu Filler (je nutné mít aktuální verzi): program Filler (.exe).
Detail dotace se zobrazí kliknutím na řádek dotace.

Seznam dotací

Datum vyhlášení: 15.7.2019 Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019
Charakteristika
Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové investiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení vybranou požární technikou u jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport, kulturní akce, včetně oslav výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci.
Kontakty
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, Bc. Gabriela Přibylová tel. 386 720 578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Kancelář hejtmanky, Ing. Jiří Holub tel. 386 720 279 holubj@kraj-jihocesky.cz
Harmonogram
Datum zveřejnění: 14.6.2019
Datum vyhlášení: 15.7.2019
Datum ukončení: 2.8.2019 do 12:00 hodin
Datum vyhlášení: 8.7.2019 Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraj - 2.výzva
Charakteristika
Cílem programu je podpora rekreační dopravy tak, aby byla zajištěna dostatečná dopravní dostupnost turisticky atraktivních lokalit na území Jihočeského kraje. Opatření č. 1 je zaměřeno na podporu autobusové přepravy k turistickým cílům nebo sportovně-rekreačním lokalitám za účelem rozvoje individuální turistiky (např. skibusy, cyklobusy apod.). Opatření č. 2 je zaměřeno na podporu železniční přepravy (např. nostalgické jízdy historickými dopravními prostředky, jízdy v průběhu významných akcí apod.). Opatření č. 3 je zaměřeno na podporu lanové přepravy.
Kontakty
Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz; odborné dotazy: Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, Petr Šedivý, tel. 386 720 142, e-mail:šedivý @kraj-jihocesky.cz
Harmonogram
Datum zveřejnění: 7.6.2019
Datum vyhlášení: 8.7.2019
Datum ukončení: 19.7.2019 do 12:00 hodin
Datum vyhlášení: 17.6.2019 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, II. výzva
Charakteristika
V oblasti výkonnostního sportu podpora těch sportů, které výrazněji reprezentují Jihočeský kraj na celorepublikové úrovni. V rámci Opatření č. 2 mohou žádat právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností na území Jihočeského kraje, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova, na podporu kolektivních sportů v 1. nebo 2. nejvyšší celorepublikové soutěži v kategorii dospělých.
Kontakty
Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: opatření č. 2: Ing. Jiří Voříšek, tel. 386 720 450, e-mail: vorisek@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Nováková, tel. 386 720 889, novakova3@kraj-jihocesky.cz.
Harmonogram
Datum zveřejnění: 17.5.2019
Datum vyhlášení: 17.6.2019
Datum ukončení: 28.6.2019 do 12:00 hodin
Datum vyhlášení: 27.5.2019 Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje
Charakteristika
Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů.
Kontakty
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, Bc. Věra Štindlová, tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování, Ing. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379, stejskalova@kraj-jihocesky.cz.
Harmonogram
Datum zveřejnění: 26.4.2019
Datum vyhlášení: 27.5.2019
Datum ukončení: 20.9.2019 do 14:00 hodin
Vypsáno 4 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz