Krajský úřad Jihočeského kraje zahajuje elektronické ověřování dokladů prostřednictvím mobilní aplikace eDoklady

Od dnešního dne, tedy čtvrtka 8. února, mají občané Jihočeského kraje možnost elektronicky prokázat svou totožnost pomocí mobilní aplikace eDoklady i přímo na pracovištích Krajského úřadu Jihočeského kraje. Tato inovativní služba je k dispozici půl roku před státem stanoveným harmonogramem a umožní Jihočechům výrazně urychlit proces ověřování svých oficiálních dokumentů. „Povinnost umožnit elektronické ověřování platí pro krajské úřady až od 1. července 2024. Pokud jsme ovšem schopni takovou službu zavést dříve, nevidím důvod, proč čekat. Věřím, že služba přispěje k efektivitě a pohodlí občanů při komunikaci s naším úřadem,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Krajský úřad Jihočeského kraje se tak stává jedním z prvních krajských úřadů v České republice, který tuto službu poskytuje svým občanům. „Považujeme za samozřejmost nabídnout Jihočechům tuto možnost o pět měsíců dříve. Naše rozhodnutí zahájit novou éru prokazování totožnosti elektronickým občanským průkazem odráží naši snahu o modernizaci veřejné správy a zjednodušení komunikace s občany," řekl ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje Lukáš Glaser a dodal, že již od poloviny roku 2022 se mohou Jihočeši na krajský úřad elektronicky objednat a rezervovat si termín osobní schůzky online, popřípadě vyřídit svou záležitost prostřednictvím aplikace MS Teams. Před rokem kraj tuto službu ještě rozšířil i na elektronické podání formuláře.

Elektronické ověřování dokladů se týká všech agend Krajského úřadu Jihočeského kraje, kde se fyzická osoba prokazuje na místě občanským průkazem. Konkrétně se jedná o CzechPOINT, matriku, živnostenský úřad, agendu silniční dopravy, stavebního úřadu, školství a zdravotní správy.

Služba umožňuje občanům pomocí mobilní aplikace eDoklady prokázat svou totožnost. " ," doplnil Glaser.
V následujících měsících bude možné do aplikace nahrát i další doklady a v příštím roce bude možné využít aplikaci i při ověřování totožnosti před volební komisí. Aplikace eDoklady je dostupná ke stažení jak v obchodu Google Play, tak i v App Store.

Aplikace eDoklady umožňuje:

  • Kopírování údajů - V mobilní aplikaci eDoklady máte bezpečně uloženy všechny údaje z občanského průkazu. Tyto údaje můžete snadno kopírovat a přenášet do jiných aplikací, například při vyplnění adresy v e-shopech, nebo když potřebujete číslo občanky při rezervaci letenek, při uzavírání smluv nebo zřizování různých služeb
  • Prokazování totožnosti - S aplikací také můžete osobně prokazovat svoji totožnost tzv. ověřovatelům. Oproti předkládání klasické plastové občanky zde ale máte výhodu v tom, že vidíte, které údaje po vás ověřovatel požaduje a můžete předání údajů odmítnout. Když je například nutné ověřit pouze vaši plnoletost, stačí předat údaj o věku. Není potřeba zobrazit i rodné číslo, jméno nebo adresu.
  • Nezfalšovatelnost - Občanku v eDokladech není možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost. Aby bylo jasné, že zobrazené údaje patří k vám, ukáže se i vaše fotografie. Nikdo se za vás nebude moci vydávat.
  • Ochranu soukromí - Data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Pouze vy ve svém zařízení můžete (ale nemusíte) uchovávat historii prokazování. Tuto funkci si můžete sami zapnout, můžete ji kdykoli vypnout a uložená data smazat.
  • Zabezpečení dat v případě ztráty nebo odcizení - Pokud mobil ztratíte nebo je vám odcizen, nikdo se k vašim datům nedostane. Data jsou šifrovaná, chráněna biometrií nebo PINem a na dálku můžete aplikaci eDoklady odpojit v Portálu občana a tím ještě zvýšit zabezpečení dat.

 
 

08.02.2024 Bc. David Hocke