Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Kvalita vody se od minulého týdne nezměnila, na Orlíku a v rekreačních rybnících vadí hlavně sinice a chlorofyl a 

Dnešní výsledky mimořádných rozborů vody v těch koupacích oblastech jižních Čech, kde byla minulý týden zjištěna nevyhovující kvalita vody, neukázaly bohužel výraznější změnu k lepšímu. Potvrdily špatnou kvalitu na Orlíku, voda se nezlepšila ani ve sledovaných rekreačních rybnících. Nadále platí, že u Podolska na Orlíku trvá zákaz koupání, vyhlášený KHS Jihočeského kraje 23. června.

Kvalita vody u Podolska se nemění už devět týdnů. Voda je nebezpečná ke koupání a neodpovídá hygienickým požadavkům. V týdnu byly opět výrazně překročeny limitní hodnoty pro ukazatele sinice a chlorofyl-a, vytváří se zde vodní květ a rozbory potvrdily sníženou průhlednost. Upozorňujeme veřejnost, že zde při koupání a vodní rekreaci hrozí akutní poškození zdraví! Dne 23. 6. 2022 jsme v této lokalitě vyhlásili dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání, který nadále trvá,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. 

V další sledované lokalitě na Orlíku u Radavy  dostala voda stejně jako minulý týden čtyřku, značící vodu nevhodnou ke koupání. Byla zde výrazně překročena hodnota ukazatelů sinice, vodní květ a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. 

Hodnocení stupněm 4, značícím vodu nevhodnou ke koupání, opět obdržely i oba sledované rekreační rybníky u Chlumu u Třeboně: Hejtman a Staňkovský rybník. Pro oba rybníky platí, že voda v nich je nevhodná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. V obou je dle aktuálního rozboru překročena limitní hodnota pro sinice, chlorofyl-a, je zde snížená průhlednost. 

Od minulého měření se mírně zlepšila pouze kvalita vody na Lipně u Lipna nad Vltavou, která dostala trojku. Dle aktuálního rozboru je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a je zde snížená průhlednost.

26.08.2022 Bc. David Hocke