Mezinárodní ekologický projekt ve Veselí nad Lužnicí

Ve dnech 5. – 9. června 2023 probíhá na Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí 23. Mezinárodní ekologický projekt. Letošní ročník nese název „Naše země, naše budoucnost, naše zodpovědnost.“ Do Veselí nad Lužnicí se sjeli studenti z polského Cieszyna, maďarské Tokaje, rakouského Yspertalu a slovenských Rakovic, aby společně s veselskými studenty plnili úkoly v rámci pěti skupin zaměřených na jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí. 

První skupina se zaměřuje na povodně a sucha, druhá na rašeliniště a moderní využití rašeliny, třetí se zabývá fytocenologickým snímkováním a biodiverzitou, čtvrtá se věnuje rybničním soustavám a jejich vlivu na krajinu, poslední skupina posuzuje vliv rybářství na kvalitu vody.

Studenti si rozšiřují odborné a jazykové dovednosti v angličtině, seznamuji se s reáliemi hostitelské země, navazují nová přátelství. Projekt je spolufinancován Visegrádským fondem a Jihočeským krajem.

Výsledky práce budou prezentovány na závěrečné konferenci, která proběhne za účasti ředitelů jednotlivých škol, prvního náměstka hejtmana Jihočeského kraje Františka Talíře, starosty města Víta Rady a dalších významných hostů ve čtvrtek 9. června 2023 od 14.00 hod. v Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Součástí konference bude také kulturní vystoupení zástupců jednotlivých zemí.

07.06.2023 Bc. David Hocke