Náměstek jihočeského hejtmana pro dopravu Krák ocenil pedagožku Lattnerovou za celoživotní práci v oblasti BESIP

Za celoživotní práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zvyšování osvěty o dopravě u dětí ocenil bývalou pedagožku Jarušku Lattnerovou náměstek jihočeského hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Stalo se tak v rámci Semináře BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje v úterý 30. března. Vzhledem k současné koronavirové pandemii se letos seminář uskutečnil poprvé on-line.

Krák připomněl, že Lattnerová naposledy působila v ZŠ Školní Kaplice ve stejnojmenném městě na Českokrumlovsku. A to až do září loňského roku. Dopravní výchově dětí se věnovala od roku 1982. Dlouhodobě je učila, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, řadu let se podílela na organizaci dopravních soutěží v Kaplici a Českém Krumlově, byla ředitelkou okresní dopravní olympiády v Českém Krumlově a posledních 20 let, kdy dopravní soutěž mladých cyklistů pořádá Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově, poctivě připravovala své žáky tak, že družstva pod jejím vedením s velkým náskokem vítězila v okresních kolech. Děti ze ZŠ Školní Kaplice díky ní velmi dobře reprezentovaly okres také v rámci krajských kol dopravní soutěže. „Za to vše bych chtěl jménem Jihočeského kraje paní učitelce Lattnerové velice poděkovat. A zároveň jsem velice rád, že se na jejím ocenění shodli všichni zúčastnění, kteří se na přípravách letošního semináře BESIPu podíleli. Právě díky ní a její důsledné výchově si řada žáků odnesla do života správné návyky pro řízení motorových vozidel v dospělosti,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro dopravu.

Lattnerová pak uvedla, že nejprve chce všem poděkovat za ocenění, které se jí dostalo. „Musím říci, že po celou dobu mé pedagogické činnosti jsem měla štěstí na vedení školy, které mi vždy vytvářelo ty správné podmínky pro práci s dětmi v dopravní výchově. Za 40 let své práce mohu dobře posoudit, jak se zlepšila spolupráce s BESIPem i krajem. Školy jsou dnes velmi dobře zásobovány potřebným materiálem. Osobně si myslím, že učit děti správně jezdit na kole s tím, že ovládají aspoň ty nejzákladnější pravidla silničního provozu, je dobrý pocit,“ doplnila bývalá kaplická pedagožka.

Seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje a organizátory dopravních soutěží, na jehož pořádání se pravidelně podílí krajský odbor dopravy a silničního hospodářství, se letos konal již pošestnácté.
 

31.03.2021 Bc. David Hocke