Náměstek Klíma: Opravujeme i tam, kde to nebylo v plánu

Čilý stavební ruch panuje na jihočeských školských zařízeních. Zatímco studenti zaslouženě odpočívají, rozeznívá se opuštěnými školními budovami bouchání kladiv či hluk sbíječek. Do rekonstrukcí a modernizací krajem zřizovaných škol tak v roce 2023 půjde z fondu rozvoje školství Jihočeského kraje okolo 180 milionů korun. O tom, jak stavební práce pokračují, se v půlce prázdnin přesvědčil náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma, který vybraná školská zařízení osobně navštívil. Jeho návštěva směřovala také na Střední zdravotnickou školu, Husova 3 v Českých Budějovicích, kde probíhá úprava podkroví. Zázemí zde naleznou pedagogové i studenti oboru sportovní masér, o který je čím dál větší zájem. Náměstek Klíma prozradil, že zásadní rekonstrukce půdních prostor původně vůbec nebyla v plánu.  

„Jedná se o stavbu, která se letos vůbec realizovat neměla. Měla na ni přijít řada až příští rok, ale díky tomu, že se kraji daří soutěžit zakázky mimořádně úspěšně, podařilo se ušetřit tolik prostředků, že bylo možno zařadit některý z projektů, který už je letos dostatečně připravený k realizaci,“ popsal náměstek Klíma, který má kromě školství na starosti i veřejné zakázky. Poděkoval zároveň stavební firmě za to, jak pružně dokázala na situaci zareagovat. Dodal pro zajímavost, že právě tento projekt je dalším příkladem kvalitně vysoutěžené stavby, jejíž náklady byly odhadnuty na 26 milionů korun bez DPH, skutečně vysoutěžená suma je však o téměř sedm milionů nižší. 

Technický dozor investora Ivan Jirsa upřesnil, že za tyto peníze bude vybudována půdní vestavba se speciálními učebnami a kabinety pro odborné pracovníky školy. „Aktuálně probíhá demontáž stávajících zděných konstrukcí. K dřevěné konstrukci krovu přibude ocelový rám. Dále nás čeká oprava zastření, ztužení podlahové konstrukce a nové sociály,“ popsal Jirsa s tím, že hotovo by mělo být za devět měsíců od předání stavby, tedy na jaře příštího roku.  

O studium na Střední zdravotnické škole je totiž čím dál větší zájem.  Nové učebny zde tedy hodně pomohou. „V posledních letech jsme hodně expandovali a aktuálně máme už přes 900 studentů. Půdní vestavba zásadním způsobem zvýší kvalitu výuky a důstojné zázemí zde získají jak studenti oboru sportovní a rekondiční masér, tak učitelé, pro které zde budou vybudovány kabinety,“ popsat ředitel školy Karel Štix, podle něhož původní prostory pro studium oboru masér nevyhovovaly hygienickým normám. 

Na Husově třídě navštívil náměstek Klíma 3. srpna kromě Střední zdravotnické školy také Obchodní akademii, kde se opravuje kanalizace a Střední školu obchodní, kde probíhá kompletní rekonstrukce sociálního zázemí. V Táboře si náměstek Klíma prohlédnul, jak probíhá rekonstrukce výtahů v Domově mládeže při Střední škole obchodu, služeb a řemesel. V Týně nad Vltavou ho zajímala modernizace prostor místního gymnázia, jehož budova bude kompletně odkopána kvůli zavedení odtoků a průsaků vody. Klíma při své návštěvě neopomněl ani Domov mládeže při Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni, kde se opravuje elektroinstalace a zdravotně technická instalace sociálního zařízení. 


 

11.08.2023 Bc. David Hocke