Odbor dopravy uspořádá 30. března webinář pro pedagogy v oblasti BESIP

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje uspořádá ve spolupráci s krajským střediskem BESIP v úterý 30. března 2021 od 9:00 hod. online webinář pro pedagogy dopravní výchovy a provozovatele dětských dopravních hřišť formou schůzky v aplikaci MS Teams.

Vzhledem k současné situaci půjde o vhodnou náhradu za tradiční seminář BESIP, který se uskutečňuje každoročně v kruhovém sálu krajského zastupitelstva a má již patnáctiletou historii. Na webináři se bude probírat dopravní výchova, provoz DDH a společně se schválenou krajskou strategií BESIP pro období 2021 – 2030 bude představena také strategie celostátní. Ke schůzce se připojí přes své počítače také pracovníci samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy v čele s vedoucím Mgr. Tomášem Neřoldem, dále odborní pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu a koordinátoři BESIP ze sousedních krajů. V úvodu online semináře poděkuje jednomu z pedagogů za celoživotní práci v oblasti dopravní výchovy náměstek hejtmana a zároveň krajský radní pro dopravu Mgr. Bc. Antonín Krák. Více informací naleznete na facebookovém profilu BESIP Jihočeský kraj.  

25.03.2021 Bc. David Hocke