OPENDAYS projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“

wf

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů a odbor informatiky pořádá OPENDAYS ke slavnostnímu ukončení projektu „Digitální technické mapy Jihočeského kraje“ (CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756).

Realizace projektu byla podpořena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 („Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)“.

OPENDAYS se uskuteční dne 1. listopadu 2023 od 10.00 hod v kruhovém sále zastupitelstva kraje (hlavní budova Krajského úřadu Jihočeského kraje) ve formě celodenního semináře, na němž budou prezentovány výsledky projektu a jeho další rozvoj. Součástí programu bude i tematická soutěž o zajímavé ceny. 

Program: 
10:00 – 10:10     Zahájení – Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana 
10:10 – 10:30     DTM z pohledu poskytovatele dotace – Ing. David Valíček, MPO ČR 
10:30 – 11:00     Digitální mapa veřejné správy – Ing. Jiří Formánek, ČÚZK 
11:00 – 11:20     Projekt DTM z pohledu dodavatele informačního systému – Ing. Karel Vondráček, GEOREAL 
11:20 – 11:40     Projekt DTM z pohledu dodavatele dat – Ing. Robert Šinkner, Sdružení TKP geo a Hrdlička 
11:40 – 12:00     DTM kraje z pohledu správce sítí technické infrastruktury – Ing. Ladislav Sochor, EG.D, a.s. 
12:00 – 13:00     Přestávka  
13:00 – 13:30     DTM měst a obcí po zavedení DTM krajů – Ing. Miluše Dolanská, Ph.D.,  MěÚ Český Krumlov 
13:30 – 14:00     Založení IS DTM a pořízení dat očima jeho správce – Mgr. Petra Ambrožová, OREG  
14:00 – 14:30     Provoz a další rozvoj DTM Jihočeského kraje – Ing. Romana Vačkářová, OREG  
14:30                   Vyhlášení výsledků tematické soutěže a předání cen 

Dále bude v termínu od 2. – 15. 11. 2023 ve vestibulu hlavní budovy krajského úřadu veřejně přístupná prezentace informačních panelů k průběhu tvorby projektu „Digitální technické mapy Jihočeského kraje“.
 

11.10.2023 Bc. David Hocke