Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Počty hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19 klesají. Nemocnice by se mohly již brzy vrátit k normálnímu provozu

Čísla z minulého týdne už vypadají opravdu optimisticky. Jihočeský kraj se vyhnul naplnění kapacity krajských nemocnic, které se aktuálně řadí k nemocnicím s nejvyšším počtem volných lůžek. Brzy by se nemocnice mohly začít pomalu vracet k běžnému provozu. 

Pokud bude tento trend i nadále pokračovat, mohly by se krajské nemocnice už kolem 23. listopadu dostat na polovinu z maxima hospitalizovaných, což vychází zhruba na tři stovky pacientů. „Ukázalo se, že Jihočeské nemocnice jsou v porovnání s ostatními regiony skutečně robustní a v minulých dnech byl náš kraj uváděn jako jeden s největším počtem volných lůžek. Pokud bude vývoj situace pokračovat podle našich předpokladů v podobném trendu, mohli bychom podle rychlosti poklesu hospitalizovaných pacientů začít obnovovat normální provoz. Především si konečně trochu uleví i naši zdravotníci, kteří si to už opravdu zaslouží,“ přibližuje aktuální situaci v krajských nemocnicích hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Aktuální vývoj situace je opět znázorněn v grafu: 
Horní křivka kopíruje vývoj počtu všech hospitalizovaných pacientů v čase, kdy došlo k oploštění, kulminaci a v minulém týdnu také k jasnému poklesu. Dolní křivka znázorňuje vývoj situace na jednotkách ARO a JIP a i tady křivka postupně klesá. 

graf

Zdravotníkům výrazně ulevili pracovníci v sociálních službách. Díky výborně nastavenému systému oddělování covid pozitivních klientů, od klientů covid negativních, kdy řada z nich zvládala nemoc bez větších příznaků, se podařilo ulevit právě nemocnicím. Plošné testování antigenními testy v jihočeských domovech pro seniory probíhá zatím velmi dobře, a to i přesto, že testovací sady kraj obdržel s výrazným zpožděním. „Neevidujeme žádné výrazné pozitivity ani mezi personálem, ani mezi klienty. Ukazuje se, že jsme v těchto zařízeních hodně a kvalitně testovali pomocí testů PCR, a že zde byla dobře nastavená kritéria pro rozdělení klientů C+ a C-. Za to patří všem pracovníkům v sociálních službách velké poděkování,“ uzavírá hejtman a nadále žádá všechny Jihočechy o trpělivost při postupném rozvolňování. Maximální obezřetnost je podle vedení kraje stále na místě. 

St, 18.11.2020 - 17:15 Bc. David Hocke