Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Pomozme kraji se opět zazelenat. Hejtmanka Stráská se obrátila na jihočeské starosty

Pomozme společnými silami našemu kraji se opět zazelenat. S touto výzvou se hejtmanka Ivana Stráská obrátila v dopise na jihočeské starosty. Nabízí obcím a další vlastníkům lesů pomoc v aktivním boji proti následkům kůrovcové kalamity. Konkrétně výsadbou stromků, do které se zapojí dobrovolní hasiči. Práce začnou letos na podzim s tím, že holiny by mělo pokrýt zhruba 100 tisíc kusů nových dřevin.

Jednou z možností pomoci lesům je co nejrychleji holiny po těžbě zalesnit. V návaznosti na dotační program Ministerstva zemědělství ČR k obnovení lesního porostu Jihočeský kraj ve spolupráci s Krajským sdružením dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska nabízí obcím a dalším vlastníkům lesů pomoc při výsadbě nových dřevin,“ uvádí hejtmanka Stráská v dopise.  

Vlastníci lesa pak podají na obec nejpozději do 14. října 2019 žádost o pomoc při výsadbě lesa s uvedením termínu a místa výsadby dřevin, předpokládaného počtu osob na výsadbu, čas a místo shromáždění, jméno a spojení na organizátora výsadby. Obec odešle žádosti (u žádostí soukromých vlastníků s doporučením k realizaci) na krajský úřad na adresu holubj@kraj-jihocesky.cz, který zajistí jejich zkompletování a postoupení starostovi Krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (KSH ČMS). 

Konkrétní organizace pomoci při zalesňování bude řešena zástupcem KSH ČMS s organizátorem výsadby uvedeným na žádosti.
Jihočeský kraj patří mezi tři nejvíce kůrovcovou kalamitou postižené kraje. V roce 2018 bylo na jihu Čech vytěženo přes 1,1 milionu m3 kůrovcového dřeva. Po těžbě zůstávají holiny, které je nutné co nejdříve osázet, aby byla obnovena funkce lesa při zadržování vody v krajině a zabránilo se vysychání krajiny a ohrožení vodních zdrojů,“ uzavřela hejtmanka Stráská.
 

Pá, 20.09.2019 - 12:54 Bc. David Hocke