Agenda CITES: Výjimka ze zákazu obchodních činností

Popis služby

Krajský úřad vydává potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností k jednotlivým exemplářům (tzv. “žlutý CITES”). Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností se vydává pouze pro exempláře zařazené do přílohy A nařízení Rady č. 338/97 Sb.

Potvrzení platí pro obchodování na území členských států Evropské unie. Pro exempláře s povinnou registrací musí mít vlastník nebo dlouhodobý držitel kromě potvrzení také registrační list.

Pro koho je služba určena?

Výjimku může získat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem anebo dlouhodobým držitelem exempláře.

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost na předepsaném formuláři a přiložte k ní všechny nezbytné přílohy.

Co potřebuji mít?

 1. Žádost obsahující tyto náležitosti a přílohy:
  • český a latinský název druhu
  • datum a místo narození/získání exempláře
  • země původu
  • pohlaví
  • způsob získání (např. vlastní odchov, nákup)
  • způsob a číslo označení exempláře (např. uzavřený kroužek, čip, fotografie)
  • v případě vlastního odchovu údaje o rodičích (registrační listy, výjimky ze zákazu obchodních činností – tzv. „žlutý CITES“)
 2. další doklady prokazující legální původ exempláře:
  • originál registračního listu vydaného povinně registrovanému exempláři
  • výjimku ze zákazu obchodních činností (tzv. „žlutý CITES“)
  • dovozní či vývozní povolení (pokud bylo dříve vydáno)
  • písemný doklad o nabytí exempláře (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu, stvrzenku, fakturu), na němž je uvedena identifikace původního držitele, datum, podpis, značení a podrobnosti o původu exempláře

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Pro 1 až 20 exemplářů je přijetí žádosti zpoplatněno 100 Kč za každý exemplář. Pro více než 20 exemplářů zaplatíte jednorázově 2 000 Kč.