Agenda CITES: Žádost o aktualizaci údajů u registrovaných exemplářů

Popis služby

Krajský úřad v rámci této služby provádí aktualizaci značení exempláře (čip, fotografie) a další změny, např. změna adresy trvalého bydliště vlastníka exempláře.

Pro koho je služba určena?

Vlastník nebo dlouhodobý držitel registrovaného exempláře je povinen ohlásit změnu do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Jaký je postup vyřízení?

Předložte originál registračního listu exempláře, ve kterém musí být průběžně aktualizované údaje (značení exempláře – čip, fotografie, změna adresy vlastníka apod.)

Co potřebuji mít?

Pro aktualizaci značení registrovaného exempláře doručí vlastník na adresu krajského úřadu originál registračního listu spolu s informací, jakým způsobem došlo ke změně v označení.

Identifikační fotografii je možné doručit v elektronické podobě na e-mail kontaktní osoby.

Náležitosti fotografie:

  • rozlišitelné detailní identifikační znaky exempláře
  • zřetelně identifikovatelné měřítko
  • fotografie musí být barevná, o rozměrech 10 × 15 cm a technicky dokonalá (ostrá, barevně věrná)

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonná lhůta na vyřízení je 30 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.