Agenda CITES: Žádost o hlášení úhynu exempláře

Popis služby

Krajský úřad v rámci této služby provádí evidenci úhynu exemplářů.

Pro koho je služba určena?

Vlastník nebo dlouhodobý držitel registrovaného exempláře je povinen ohlásit úhyn exempláře do 30 dnů.

Jaký je postup vyřízení?

Vrácení originálu registračního listu exempláře, příp. originálu výjimky ze zákazu obchodních činností (tzv. „žlutý CITES“), registrační úřad dokumenty nevrací, originály trvale zůstávají uloženy u registračního úřadu.

Co potřebuji mít?

Při úhynu registrovaného exempláře doručí vlastník na adresu krajského úřadu originál registračního listu s uvedeným datem úhynu. V případě úhynu exempláře z přílohy A nařízení Rady č. 338/97 přiloží originál výjimky ze zákazu obchodních činností (tzv. „žlutý CITES“), byla-li vydána.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonná lhůta na vyřízení je 30 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.