Agenda CITES: Žádost o koupi, nabytí exempláře

Popis služby

Krajský úřad v rámci této služby provádí změnu v registraci (přeregistraci) exempláře v případě nákupu nebo darování.

Pro koho je služba určena?

Změnu v registraci musí vyřídit vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře, na něhož se vztahuje registrační povinnost.

Jaký je postup vyřízení?

Požádejte krajský úřad o přeregistraci do 30 dnů od nabytí exempláře.

Co potřebuji mít?

V případě získání registrovaného exempláře doručí nový vlastník na adresu krajského úřadu vyplněný originál registračního listu v kolonce č. 21 (jméno, příjmení a adresa nového vlastníka, datum prodeje, podpis nového a původního vlastníka). U exempláře z přílohy A nařízení Rady č. 338/97 přiloží originál výjimky ze zákazu obchodních činností (tzv. „žlutý CITES“), případně darovací smlouvu.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonná lhůta na vyřízení je 30 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.