Agenda CITES: Žádost o prodeji, přenechání exempláře

Popis služby

Krajský úřad v rámci této služby provádí evidenci prodeje/darování exempláře.

Pro koho je služba určena?

Vlastník nebo dlouhodobý držitel registrovaného exempláře je povinen ohlásit změnu do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Jaký je postup vyřízení?

Podání oznámení o prodeji/darovaní exempláře na krajský úřad do 30 dnů od prodeje/darování exempláře.

Co potřebuji mít?

V případě prodeje/darování registrovaného exempláře doručí původní vlastník na krajský úřad kopii vyplněného registračního listu v kolonce č. 21 (jméno, příjmení a adresa nového vlastníka, datum prodeje, podpis nového a původního vlastníka). U exempláře z přílohy A nařízení Rady č. 338/97 přiloží originál výjimky ze zákazu obchodních činností (tzv. „žlutý CITES“), případně darovací smlouvu.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonná lhůta na vyřízení je 30 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.