Geologické práce - vrty

Popis služby

Jedná se o vyjádření k projektu geologických vrtných prací hlubších než 30m.

Pro koho je služba určena?

Fyzická nebo právnická osoba. 

Žádost můžou podat fyzické i právnické osoby. 

Jaký je postup vyřízení?

Podejte vlastní žádost (neexistuje předepsaný formulář) a jako přílohu přiložte všechny nezbytné dokumenty.

Seznam příloh:

  • Hydrogeologický průzkum 
  • Pokud dotčený pozemek leží na území CHKO nebo NP je nutné přiložit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody

Popřípadě:

  • Projektová dokumentace stavby

Co potřebuji mít?

Žádost obsahující:

  • jméno a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo název, identifikační údaje a sídlo právnické osoby
  • základní popis stavby, zařízení nebo činnosti
  • katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků
  • kontaktní údaje
  • případně další informace

Jaká je lhůta pro vyřízení?

30 dnů od podání žádosti.

Zákonná lhůta na vyřízení je 30 dnů. Tato lhůta se ale může prodloužit, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání, místní šetření nebo je potřeba doložit další dokumenty k původní žádosti.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Službu poskytujeme zdarma.

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.