Ochrana ovzduší: Vydání rozhodnutí o povolení/změnu povolení provozu stacionárního zdroje (zdrojů)

Popis služby

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší, ve kterém probíhá jedna nebo více činností uvedená v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Rozhodnutí může získat osoba, která zamýšlí zdroj znečišťování provozovat, nebo plánuje na stávajícím zdroji provést změny s vlivem na ovzduší.

JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Podejte žádost o vydání rozhodnutí. Posuzování žádosti vychází z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanovený imisní limit. Rozhodnutí tak může obsahovat podmínky povolení provozu zdroje znečišťování.

CO POTŘEBUJI MÍT?

Kromě samotné žádosti je potřeba dodat i další podklady. Jejich rozsah závisí na typu stacionárního zdroje a na tom, zda před povolením provozu proběhlo územní nebo stavební řízení.

Většinou je potřeba doložit:

  • projektovou dokumentaci nebo technickou zprávu
  • odborný posudek
  • provozní řád

U složitějších technologických zdrojů podrobnější popis technologie, viz formulář žádosti. Rozsah podkladů doporučujeme zkonzultovat s pracovníkem odboru OZZL Krajského úřadu Jihočeského kraje.

JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné správní poplatky.