Ochrana ovzduší: Vydání závazného stanoviska k umístění/ k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší

Popis služby

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění, respektive provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší, ve kterém probíhá jedna nebo více činností uvedená v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Pro koho je služba určena?

Závazné stanovisko může získat osoba, která umístění a stavbu zdroje znečišťování zamýšlí.

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost o závazné stanovisko. Posuzování žádosti vychází z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanovený imisní limit. Závazné stanovisko tak může obsahovat podmínky pro umístění zdroje znečišťování.

Co potřebuji mít?

Kromě samotné žádosti je potřeba dodat i další podklady. Jejich rozsah závisí na typu stacionárního zdroje.

Většinou je potřeba doložit:

  • projektovou dokumentaci nebo technickou zprávu
  • odborný posudek
  • rozptylovou studii

U složitějších technologických zdrojů podrobnější popis technologie, viz formulář žádosti.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 dnů. V případě složitějšího typu řízení nebo chybějících dokumentů lze lhůtu prodloužit. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou žádné správní poplatky.