Odpadové hospodářství: Povolení k obchodování s odpady

Popis služby

Služba je určena pro žadatele, kteří chtějí získat povolení k obchodování s odpady

Pro koho je služba určena?

O povolení může žádat právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.

Jaký je postup vyřízení?

Vyplňte žádost o povolení a doručte ji na Krajský úřad Jihočeský kraj.

Co potřebuji mít?

Žádost, která obsahuje:

  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo (pokud žádá právnická osoba), anebo jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo (pokud žádá fyzická osoba)
  • identifikační číslo žadatele
  • jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele
  • seznam druhů a kategorie odpadu podle Katalogu odpadů, na které se má povolení vztahovat
  • doložení kladné hodnoty odpadu (v případě potřeby)

Bude-li to nutné, vyzveme vás k doplnění žádosti o další podklady, které můžou vyplynout z charakteru řízení.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Za vydání povolení je stanovený správní poplatek 500 Kč.

Kdo mi pomůže

Ing. Hana Pacáková, volejte 386 720 715