Odpadové hospodářství: Rozhodnutí v pochybnostech, zda je movitá věc odpadem

Popis služby

Rozhodnutí v pochybnostech, zda je movitá věc odpadem.

Pro koho je služba určena?

O rozhodnutí může požádat vlastník movité věci nebo osoba, která prokáže právní zájem.

Jaký je postup vyřízení?

Vyplňte žádost o rozhodnutí a doručte ji na Krajský úřad Jihočeského kraje.

Co potřebuji mít?

Žádost, která obsahuje tyto náležitosti:

  • vlastníka movité věci a jeho identifikační údaje
  • jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele
  • popis movité věci
  • popis vzniku movité věci
  • vyjádření vlastníka movité věci, zda se jedná o odpad nebo movitou věc

Bude-li to nezbytné, vyzveme vás k doplnění žádosti o další podklady, jejichž nutnost může vyplynout z charakteru řízení.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže

Ing. Hana Pacáková, volejte 386 720 715