Odpadové hospodářství: Souhlas k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci a následnou péči o skládku

Popis služby

Získání souhlasu k čerpání prostředků z finanční rezervy na práce související s rekultivací skládky a zajištěním následné péče o ni.

Pro koho je služba určena?

O čerpání může žádat právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje skládku ve druhé nebo třetí fázi.

Jaký je postup vyřízení?

Předložte Krajskému úřadu Jihočeského kraje žádost a přiložte k ní všechny nezbytné dokumenty.

Co potřebuji mít?

Žádost, která obsahuje:

  • identifikační údaje žadatele
  • rozhodnutí o zahájení rekultivačních prací vydané podle stavebního zákona
  • rozhodnutí o změně povolení provozu skládky, na základě kterého smí být provozována druhá a třetí fáze provozu skládky
  • výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu (ne starší než 3 měsíce)
  • kopii podnikatelského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele
  • aktuální výpis ze zvláštního vázaného účtu, který byl založen pro ukládání finančních prostředků na rekultivaci a následnou péči o skládku
  • písemnou plnou moc pro zastupování žadatele

Bude-li to nezbytné, vyzveme vás k doplnění žádosti o další podklady, jejichž nutnost může vyplynout z charakteru řízení.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže

Ing. Hana Pacáková, volejte 386 720 715