Odpadové hospodářství: Udělení souhlasu k mísení nebezpečných odpadů

Popis služby

Žádost o udělení souhlasu k mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady.

Pro koho je služba určena?

Tato služba je určena provozovatelům zařízení, která využívají nebo odstraňují odpady. O udělení souhlasu může žádat právnická nebo podnikající fyzická osoba jako součást žádosti o povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Jaký je postup vyřízení?

Předložte Krajskému úřadu Jihočeského kraje žádost a přiložte k ní všechny nezbytné dokumenty.

Momentálně nelze využít online podání.

Co potřebuji mít?

Žádost, která obsahuje tyto údaje:

  • identifikační údaje žadatele (podnikatelské oprávnění)
  • identifikační číslo zařízení, pro které má být souhlas vydán (pokud se nejedná o nové zařízení)
  • seznam odpadů podle Katalogu odpadů, které budou tvořit výslednou směs
  • předpokládané roční množství odpadů, materiálů a látek, které budou v zařízení míšeny
  • popis technologie míšení (technologie nesmí ohrozit životní prostředí a zdraví lidí, musí být v souladu s nejlepšími dostupnými technikami)

Bude-li to nezbytné, vyzveme vás k doplnění žádosti o další podklady, jejichž nutnost může vyplynout z charakteru řízení.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže

Ing. Hana Pacáková, volejte 386 720 715