Vodní hospodářství: Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Pro koho je služba určena?

Fyzická nebo právnická osoba

Žádost můžou podat fyzické i právnické osoby.

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost na předepsaném formuláři a přiložte k ní všechny nezbytné dokumenty.

Co potřebuji mít?

K vyplněné žádosti (příloha č. 20 vyhlášky č. 183/2018 Sb.) připojte všechny potřebné přílohy.
Ty jsou uvedeny ve formuláři žádosti a jejich počet se liší podle konkrétních okolností.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

60 až 90 dnů od podání žádosti

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 60 až 90 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

U záměru dotýkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje (řádově o několik měsíců) v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Službu poskytujeme zdarma

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky