Vodní hospodářství: Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Metodický pokyn pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb

https://eagri.cz/public/web/file/17602/MP35508.pdf

Pro koho je služba určena?

Fyzická nebo právnická osoba

Žádost můžou podat fyzické i právnické osoby.

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost na předepsaném formuláři a přiložte k ní všechny nezbytné dokumenty.

Co potřebuji mít?

K vyplněné žádosti (příloha č. 23 vyhlášky č. 183/2018 Sb.) připojte všechny potřebné přílohy. Ty jsou uvedeny ve formuláři žádosti a jejich počet se liší podle konkrétních okolností.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

60 až 90 dnů od podání žádosti

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 60 až 90 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

U záměru dotýkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje (řádově o několik měsíců) v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Službu poskytujeme zdarma

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky