Vodní hospodářství: Žádost o vydání společného povolení – dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Pro koho je služba určena?

Fyzická nebo právnická osoba

Žádost můžou podat fyzické i právnické osoby.

Jaký je postup vyřízení?

Elektronické podání není možné

Podejte žádost na předepsaném formuláři a přiložte k ní všechny nezbytné dokumenty.

Co potřebuji mít?

K vyplněné žádosti připojte všechny potřebné přílohy.
Ty jsou uvedeny ve formuláři žádosti a jejich počet se liší podle konkrétních okolností.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

60 až 90 dnů od podání žádosti

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 60 až 90 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

U záměru dotýkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje (řádově o několik měsíců) v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Služba je ze zákona zpoplatněna

Správní poplatky se stanovují podle typu stavby. Zpravidla se jedná o částky od 300 do 3 000 Kč. Pokud se jedná o více souvisejících staveb, vždy jde o součet několika poplatků.