Metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti zájmové činnosti mládeže a sportu

Popis služby

Krajské dotační programy jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.

Cílem programů je finanční podpora v oblasti zájmové činnosti mládeže, tělovýchovy a sportu.

Pro koho je služba určena?

Zejména pro žadatele o dotaci z rozpočtu JČK v oblasti zájmové činnosti mládeže, tělovýchovy a sportu.

Bližší podmínky vždy stanoví Pravidla dotačního programu v části oprávnění žadatelé o dotaci.

Jaký je postup vyřízení?

 1. Podání žádosti
  • online, prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje
  • v termínu stanoveném pro podávání žádostí dle Pravidel programu
 1. Hodnocení žádostí (formální a věcné hodnocení, hodnotící komise, rozhoduje Zastupitelstvo Jihočeského kraje)
 2. Vyrozumění o výsledku (info o poskytnutí/neposkytnutí dotace zveřejněna na webových stránkách kraje)
 3. Podpis smlouvy o dotaci
 4. Vyplacení dotace na účet příjemce

Co potřebuji mít?

 • Pravidla programu včetně příloh
 • Přístup k internetu – žádost se podává online prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Lhůta pro podávání žádostí je uveřejněna v Pravidlech programu.

Harmonogram přípravy a realizace programu je zveřejněn v Pravidlech programu.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Bez poplatku

Kdo mi pomůže?

 • Mgr. Martin Sláma, tel. 386720931
 • Veronika Vlasáková, tel. 386720889
 • Ing. Šárka Matějková, tel. 386720936
 • Mgr. Marcela Soukupová, tel. 386720934
 • Bc. Jiří Anděl, tel. 386720933

Veškeré informace z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy najdete školském portálu Jihočeského kraje, www.jihoskop.cz